2017-09-07

Steekproef

Steekproef - een groep onderzoeksobjecten (in het kader van dit boek, lees: personen of cliënten) die wordt onderzocht. Deze groep bevat niet alle onderzoeksobjecten, maar een selectie daaruit.

2017-01-06

Steekproef

Een steekproef is een representatief aantal interviews of metingen, voldoende groot om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen voor de gehele populatie.

2016-12-20

Steekproef

Een steekproef is een verzameling elementen die op aselecte wijze uit de te onderzoeken populatie zijn genomen, hetgeen wil zeggen dat ieder element in de populatie in principe een gelijke kans heeft in het onderzoek betrokken te worden. Naar de wijze waarop een steekproef uit de populatie wordt genomen, onderscheidt men verschillende soorten steekproeven, met name: 1 enkelvoudige steekproef (Eng. RANDOM SAMPLE) 2 gelede of gelaagde of gestratificeerde steekproef (Eng. STRATIFIED SAMPLE) 3 cl...

2017-11-02

steekproef

steekproef - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) het onderzoeken van een selectie uit een totale populatie, waarmee eigenschappen van de totale populatie bepaald worden De kleine steekproef onder mijn vrienden was niet representatief. Woordherkomst samenstelling van steek(werkwoord) en proef

2017-05-10

steekproef

Uit de totale populatie wordt een selectie gemaakt voor het onderzoek.

2017-05-11

steekproef

Selectie van een subgroep van elementen uit een grotere verzameling van elementen.

2017-11-14

steekproef

steekproef - zelfstandig naamwoord uitspraak: steek-proef 1. een beperkt aantal onderzoeken, om iets aan de weet te komen over een grotere groep ♢ om te weten of de partij appels goed was, nam hij een steekproef Zelfstandig naamwoord: steek-proef de steekproef de steekproeven

2017-05-10

steekproef

Selectie uit totale populatie ten behoeve van meting van bepaalde eigenschappen van die populatie.

2017-05-03

Steekproef

Bij het onderzoeken van een statistische populatie is een volledige waarneming tegenwoordig praktisch een uitzondering. Bij een totaalonderzoek zoals bij een bedrijfstelling het geval is zijn de kosten zeer hoog en de resultaten van het onderzoek zijn pas na jaren gereed. Dit levert een onbevredigend resultaat op: hoge kosten en einduitkomsten die al bij publikatie verouderd (kunnen) zijn. Mede om deze redenen gaat men onderzoek en analyse loslaten op een deel van de populatie. Dat is een steekp...

2017-04-20

Steekproef

Een of meer eenheden getrokken uit de populatie, die representatief zijn voor de populatie.

2017-04-20

Steekproef

Een of meer eenheden getrokken uit de populatie, die representatief zijn voor de populatie.

2017-04-21

Steekproef

Een of meer eenheden getrokken uit de populatie, die representatief zijn voor de populatie.

2017-04-21

Steekproef

Een groep elementen die uit de populatie wordt getrokken om inzicht te krijgen in de eigenschappen van de hele populatie.

2017-04-20

Gepaarde steekproef

Steekproef waarbij de respondenten of de metingen aan elkaar zijn gekoppeld. Ook gekoppelde steekproef genoemd.

2017-04-20

Toevallige steekproef

Een steekproef waarbij je gebruikmaakt van mensen die toevallig voorhanden zijn. Ook gelegenheidssteekproef genoemd.

2017-05-10

aselecte steekproef

Alle elementen van totale populatie hebben evenveel kans om in de steekproef terecht te komen.

2017-05-11

aselecte steekproef

Wijze van steekproeftrekking waarbij elk element uit het steekproefkader een gelijke kans heeft om in de steekproef te worden opgenomen.

2017-04-20

Getrapte steekproef

Een steekproef van grotere onderzoekseenheden (bijvoorbeeld scholen), waaruit je vervolgens weer een steekproef van kleinere eenheden (leerlingen) trekt.

2017-05-11

random steekproef, aselecte steekproef

Steekproef die tot stand is gekomen volgens toevalsprocedures die zodanig worden toegepast dat elk object een even grote kans heeft in de steekproef terecht te komen.

2017-05-11

getrapte steekproef

Steekproef die in fasen wordt getrokken, van 'breed' naar 'smal'.