2019-10-21

Aselecte steekproef

Een steekproef waarbij alle eenheden uit de populatie een bekende kans hebben om in de steekproef te worden opgenomen.

2019-10-21

aselecte steekproef

Wijze van steekproeftrekking waarbij elk element uit het steekproefkader een gelijke kans heeft om in de steekproef te worden opgenomen.

2019-10-21

Aselecte steekproef

Een volstrekt willekeurige trekking van de onderzoekseenheden. Ook kanssteekproef genoemd.

2019-10-21

aselecte steekproef

Bij het onderzoek wordt geen selectie toegepast maar een willekeurige groep ondervraagd.

2019-10-21

aselecte steekproef

Alle elementen van totale populatie hebben evenveel kans om in de steekproef terecht te komen.