Wat is de betekenis van Stedelijk gebied?

2023-10-02
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Stedelijk gebied

Een rastervierkant van 500 bij 500 meter wordt tot stedelijk gebied gerekend als de omgevingsadressendichtheid (oad) van het betrokken rastervierkant 1 500 of meer adressen per vierkante kilometer is. Toelichting In het verdeelstelsel van het provinciefonds zijn stedelijke en landelijke gebieden gedefinieerd op het niveau van rastervierkanten van 5...

2023-10-02
Bodemrichtlijn begrippenlijst

Rijkswaterstaat (2017)

Stedelijk gebied

Stedelijk gebied wordt gebruikt als randvoorwaarde voor saneringen bij hinder of overlast of als bepalende factor voor een typische diffuse verontreiniging.

Direct toegang tot alle 4 resultaten over Stedelijk gebied?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Stedelijk gebied

Zie: ➝ Natuur in de Zaanstreek 5.4.9.

2023-10-02
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

stedelijk gebied

stedelijk gebied - Gebieden binnen stadsgrenzen of nauw verbonden met steden door gemeenschappelijk gebruik van openbare voorzieningen of diensten.