Wat is de betekenis van COROP-gebied?

2023-10-02
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

COROP-gebied

Een cluster van één of meer aangrenzende gemeenten in dezelfde provincie, ontworpen voor regionaal onderzoek. Toelichting De COROP-indeling is op overwegend statistischinhoudelijke gronden omstreeks 1970 ontworpen door de COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma. Aan deze commissie ontleent de indeling haar de naam. Ond...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Corop-gebied

Ned. regio die haar naam ontleent aan de Coördinatie-commissie Regionaal Onderzoekprogramma. Met het oog op de ruimtelijke en regionaal-economische planning heeft de commissie Nederland ingedeeld in 40 COROP-gebieden. Bij de samenstelling van deze regio’s is rekening gehouden zowel met maatschappelijke gegevens, werkcentra en verzorgings...

Direct toegang tot alle 3 resultaten over COROP-gebied?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Corop-gebied

Ned. regio die haar naam ontleent aan de Coördinatie-commissie Regionaal Onderzoekprogramma. Met het oog op de ruimtelijke en regionaal-economische planning heeft de commissie Nederland ingedeeld in 40 coROP-gebieden. Bij de samenstelling van deze regio’s is rekening gehouden zowel met maatschappelijke gegevens, werkcentra en verzorgings...