2020-02-25

Staken

Bij staken, ofwel collectief actie voeren, voeren werknemers actie om voor hun rechten en belangen op te komen. Het recht om te staken (het stakingsrecht) is vastgelegd in jurisprudentie en het Europees Sociaal Handvest. Het stakingsrecht behoort tot de rechten op vereniging en vergadering. Staken gebeurt vaak door het werk neer te leggen. Ook komen langzaamaanacties, stiptheidsacties of prikacties voor. Het staken wordt vaak door werknemers gebruikt om voor hun rechten/belangen op te komen, bij...

2020-02-25

staken

staken - Werkwoord 1. (inerg) een werkonderbreking of (ludieke) actie houden voor betere arbeidsvoorwaarden of meer loon De arbeiders staken nu al vijf dagen lang. 2. (ov) beëindigen Ze staakten alle werkzaamheden en namen vrij. staken - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van steken ♢Wij staken ♢Jullie st...

2020-02-25

staken

staken - regelmatig werkwoord uitspraak: sta-ken 1. niet meer doorgaan ♢ hij staakte zijn gehuil toen de bel ging 2. niet werken uit protest tegen een maatregel van de werkgever ♢ de werknemers van de vliegtuigfabriek staakten drie weken Regelmatig werkwoord: sta-ken ik staak ...

2020-02-25

Staken

zie Afbreken.

2020-02-25

staken

Het aanbrengen van staken voor wandvlechtwerk. (zie) vits.

2020-02-25

staken

('sta:kən) (staakte, heeft gestaakt) 1. aan staken zetten, vastbinden: bomen, een geit -. 2. op staken spannen : huiden -. 3. laten steken, ermee ophouden : de arbeid, het werk -. Syn. afbreken. 4. de arbeid tijdelijk staken om betere voorwaarden te kunnen bedingen : een bedrijf waar gestaakt wordt. 5.blijven steken, gelijk staan : in geval de stemmen -, beslist het lot.