Wat is de betekenis van spotten?

2022
2022-08-19
vindpunt

Vindpunt.nl

spotten

(werkwoord) [alg.] opmerken, ontdekken, signaleren, ontwaren; observeren, bespieden - De bekende Vlaming werd op een terrasje in Mechelen gesignaleerd. - Sommigen observeren vogels of vliegtuigen, anderen bespieden winkelende beroemdheden. Ieder zijn liefhebberij.

Lees verder
2022
2022-08-19
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

spotten

(1982) (< Eng. to spot) (inf.) ontdekken; opmerken. • In de catacomben wordt Mike Marti gespot boven een pisbak terwijl hij al urinerend zijn penis staat te fotograferen. (Oor, 30/11/1985) • Jan Douwe Kroeske 's ochtends zeer vroeg in de supermarkt gespot met Karin Bloemen. (Oor, 21/03/1987) • Wanneer de lesbo's een stevige vrou...

Lees verder
2020
2022-08-19
Neologismen

Instituut voor de Nederlandse taal

spotten

defVD: ontdekken Russell en Nicole weer samen gezien - Russell Crowe en Nicole Kidman hebben de geruchten dat ze meer van elkaar zouden zijn dan alleen vrienden, weer gevoed. De afgelopen weken zijn ze meerdere keren in elkaars gezelschap gespot. En niet op de meest voor de hand liggende locaties. Zo is de 38-jarige Russell meerdere keren naar Lo...

Lees verder
2019
2022-08-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

spotten

spotten - Werkwoord 1. (inerg) zich met belachelijk makende of oneerbiedige scherts uiten 2. iets of iemand ergens tegenkomen spotten - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van spotten ♢Wij spotten ♢Jullie spotten ♢Zij spo...

Lees verder
2018
2022-08-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

spotten

spotten - regelmatig werkwoord uitspraak: spot-ten 1. iemand belachelijk maken ♢ die kinderen kunnen lelijk spotten 1. niet met je laten spotten [je niet voor de gek laten houden] ...

Lees verder
1994
2022-08-19
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Spotten

[v. Eng. to spot = ook: waarnemen, opmerken, verkennen] het noteren van zo veel mogelijk autonummers of registratietekens van vliegtuigen als spelletje of hobby.

1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

spotten

(spotte, heeft gespot), 1. belachelijk maken, zich oneerbiedig schertsend uiten: een spottende benaming; 2. de draak steken (met), (iets of iemand) belachelijk maken of met oneerbiedige scherts bejegenen; 3. tarten: — met zijn gezondheid, die moedwillig in gevaar brengen.

Lees verder
1952
2022-08-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Spotten

v., spotte, spotslaen, gûchje; — met, de spot hawwe, slaen, driuwe mei, spotte mei.

1950
2022-08-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

SPOTTEN

I. (spotte, heeft gespot), 1. zich met belachelijk makende of oneerbiedige scherts uiten: ik weet niet, of hij spot dan wel het ernstig meent. 2. de draak steken met, (iets of iem.) met belachelijk makende of oneerbiedige scherts bejegenen: met hoofdpijn valt niet te spotten; met de openbare mening spotten; met iem. spotten; ...

Lees verder
1937
2022-08-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

spotten

I. Z.-N. vlekken; ir. sproetig zijn: vochtigheid spot de kleren; zijn gezicht is gespot. II. spotte, heeft gespot; meestal gevolgd door het vz. met: 1. schertsen: spot gij of is het ernst? met kiespijn valt niet te spotten; 2. de draak steken, iets belachelijk maken: hij spot met al die vermaningen; met kerkelijke ceremoniën spotten; 3. met k...

Lees verder
1898
2022-08-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Spotten

Het begrip spotten heeft 2 verschillende betekenissen: 1. spotten - SPOTTEN - (spotte, heeft gespot), schertsen, boerten : met iem. spotten; met den godsdienst spotten; niet ernstig meenen : hij spot met alles. 2. spotten - SPOTTEN - (Zuidn.) vlekken; bevlekt worden.

Lees verder
1573
2022-08-19
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

spotten

1. Ridere, irridere, deridere, ludibrio habere, ludificari, cauillari, naso suspendere adunco, subsannare. an. sporte. 2. fland. Maculare, aspergere maculis. ang. spotte.

Lees verder