Wat is de betekenis van Soortelijke warmte?

1990
2022-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

soortelijke warmte

soortelijke warmte - De hoeveelheid calorieën die nodig is om 1 gram van een stof 1 graad Celsius in temperatuur te laten stijgen.

1981
2022-12-09
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

soortelijke warmte

de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram van een bepaalde stof 10 C in temperatuur te doen stijgen. De warmtehoeveelheid is voor elke stof verschillend.

1954
2022-12-09
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Soortelijke warmte

(s.w.) Onder de s.w. van een stof verstaat men de hoeveelheid warmte, welke benodigd is, om een massa-eenheid van die stol 1 graad in temp. te doen stijgen. Men drukt de s.w. meestal uit in calorieën per gram en graad Celsius (z. Eenheden-stelsels). De s.w. van water bij 150C bedraagt dan 1 cal/g0C. Bij gassen maakt het - wegens de sterke uitz...

Lees verder
1949
2022-12-09
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Soortelijke warmte

aantal calorieën dat 1 gram stof nodig heeft om 1 gr. C in temperatuur te stijgen. Hoe lager de temperatuur, des te geringer wordt de S.W. Bij het absolute nulpunt is ze nul.

Lees verder
1937
2022-12-09
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Soortelijke warmte

De hoeveelheid warmte, welke noodig is, om de gewichtseenheid van een stof (een gram) een graad in temperatuur te doen stijgen.

1933
2022-12-09
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Soortelijke warmte

hoeveelheid warmte die vereischt wordt om 1 g v/e stof' te verwarmen v. 0 tot 1° C.

1933
2022-12-09
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Soortelijke warmte

Onder s. w. verstaat men in de natuurk. het aantal calorieën, dat noodig is om 1 gram van een stof (gas, vloeistof of vaste stof) 1 graad in temp. te laten stijgen (→ Caloriraetrie). Voor de gassen maakt men onderscheid tusschen de s. w. bij constant volume (Cv) en de s. w. bij constanten druk (Cp). Voor de gassen en de vloeistoffen worde...

Lees verder
1930
2022-12-09
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

soortelijke warmte

v. →: warmte.

1916
2022-12-09
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Soortelijke warmte

Eener stof is de verhouding tusschen de hoeveelheid warmte, welke gelijke gewichtshoeveelheden van die stof en water bij eenzelfde temperatuursverandering moeten opnemen of afstaan.

1916
2022-12-09
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Soortelijke warmte

Soortelijke warmte - Hoeveelheid warmte, die aan een stof moet worden toegevoerd om de temperatuur der stof 1° te laten stijgen. Deze warmte dient grootendeels tot vermeerdering van de inwendige energie der stof, in sommige gevallen echter ook tot het verrichten van uitwendigen arbeid. Al naar gelang een dergelijke hoeveelheid arbeid kan worden ver...

Lees verder