Wat is de betekenis van Sinterklaas?

2021
2021-04-17
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Sinterklaas

Sinterklaas staat ook wel bekend als Sint Nicolaas. Daarbij is Sinterklaas een feest, waarbij veel kinderen jaarlijks op 5 december cadeautjes krijgen. Het feest van Sinterklaas gaat terug naar de christelijke kerkheilige Nicolaas van Myra. Nicolaas was de bisschop van Myra. Nicolaas overleed op 6 december 342, waarna die dag als naamdag werd vastg...

Lees verder
2019
2021-04-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Sinterklaas

Sinterklaas - Zelfstandignaamwoord 1. (middeleeuwen) Sint-Nicolaas wiens naamdag op 6 december valt Sinterklaas leefde in de derde en vierde eeuw in Klein-Azië. 2. (cultuur) (feest) feest met cadeaus dat in Nederland, België en andere landen jaarlijks op 5 december wordt gevierd ...

Lees verder
2018
2021-04-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sinterklaas

sinterklaas - zelfstandig naamwoord uitspraak: sin-ter-klaas 1. het feest van Sinterklaas ♢ heb je een goede sinterklaas gehad? 2. iemand die voor Sinterklaas speelt ♢ op 5 december komt er een...

Lees verder
2017
2021-04-17
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Sinterklaas

Voor kinderen komt Sinterklaas met de boot uit Spanje. Dat zien ze op de televisie. Sinterklaas was oorspronkelijk een bisschop uit Myra, een stad aan de zuidkust van Turkije. Zwarte Piet was jarenlang een zwarte krompratende man met ‘Ikke niet begrijp’ Nederlands. Hij moest ook dom zijn. ‘Domme Piet’ zei Sint dan tevreden. Zwarte Piet is de laats...

Lees verder
2017
2021-04-17
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Sinterklaas

Een gestalte samengesteld uit diverse elementen: de christelijke bisschop die een kindervriend blijkt te zijn, de oude voor-christelijke helderziende die in zijn alomvattende boek alle daden van de mens kan lezen, de Germaanse god die op zijn ros Sleipnir door de lucht rijdt en die knechtjes heeft die zich zo dun kunnen maken dat zij door de schoor...

Lees verder
2004
2021-04-17
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

sinterklaas

Negentiende-eeuws eufemisme voor de penis. Opgetekend in de klucht ‘Kwakers bruiloft en verjaring’ (ca. 1800). Dergelijke personificaties zijn niet ongebruikelijk. Vgl. bijvoorbeeld: Bello*; Gerrit.*

2002
2021-04-17
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Sinterklaas

Sinterklaas is niet alleen de naamgever van een groot feest in de stad, Sinterklaas is méér voor A. Sinterklaas is de beschermer van de zeevarenden en ter ere van hem werd hier dan ook de eerste kerk gebouwd, oorspronkelijk een houten kapel op de plek, waar later de Oude Kerk* zou verrijzen. In 1404 was er al een Sint Nicolaasgilde en bij de eerste...

Lees verder
1985
2021-04-17
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

SINTERKLAAS

zie: Nicolaas, Sint.

1981
2021-04-17
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Sinterklaas

of Sint-Nicolaas was een heilige bisschop uit Klein-Azië, die leefde in de 4de eeuw. Hij werd bijzonder vereerd door de zeevaarders. Vandaar dat hij vooral in Nederland erg geliefd is. Zijn feest (6 december) wordt nergens zo gevierd als in Nederland.

Lees verder
1977
2021-04-17
Erotisch woordenboek

Geschreven door Hans Heestermans (1977)

sinterklaas

sinterklaas - penis (vgl. voor andere ‘eigennamen' ter aanduiding van het mannelijk lid o.a. Jan, Frederik, Bello en Pieter(man). Merkurius die boose baas, Verstak mee zyne Sinter Klaas Meest onder al de Juffers kleeren, Kwakers Bruiloft en Verjaring 8 [± 1800].

Lees verder
1955
2021-04-17
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

SINTERKLAAS

zie Nicolaas van Myra.

1952
2021-04-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Sinterklaas

s., Sinte(r)klaes; week waarin — valt, sinteklaeswike; — vieren, inkopen voor — doen, voor — spelen, sinteklaezje.

1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Sinterklaas

I. m., 1. Sint-Nicolaas, heilige die tegen of op zijn naamdag aan kinderen geschenken heet te brengen: voor Sinterklaas spelen; Sinterklaas heeft goed gereden, ik heb veel voor mijn Sinterklaas gehad. 2. persoon die St.-Nicolaas voorstelt: er was een Sinterklaas in het café; twee Sinterklazen. 3. naamdag van St.-N...

Lees verder
1939
2021-04-17
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Sinterklaas

Witte baard, waarbij 5 December een man gehuurd wordt.

1921
2021-04-17
Levende taal

T. Pluim - 1921

Sinterklaas

staat voor Sint-her-klaas, d. w. z. de heilige heer Nikolaas.

1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Sinterklaas

Het begrip sinterklaas heeft 2 verschillende betekenissen: 1. sinterklaas - SINTERKLAAS - SINT-NICOLAAS, m. kinderfeest (6 December) waarop de kinderen allerhande lekkers van suikerwerk, chocolade en koek, en vaak ook speelgoed krijgen ; de heilige die in de verbeelding der kinderen hun al dat lekkers geeft: voor Sinterklaas spelen; wat zou Sinterk...

Lees verder