Synoniemen van schikking

2019-11-22

schikking

Situatie waarbij partijen op aandringen van de rechter het geschil bijleggen doordat ze beide enigszins toegeven aan de wensen van de ander.

2019-11-22

Schikking

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.

2019-11-22

Schikking

Strafrechtelijke of bestuursrechtelijke afdoening van een overtreding op voorstel van het Openbaar Ministerie. Dit is meestal een door de verdachte te betalen geldsom ('boete'). Zie ook: Bestuursrecht, Overtreding (algemeen), Strafrecht, Transactie (juridisch)

2019-11-22

Schikking

Schikking - v. (-en), geregelde plaatsing: schikking der beelden op eene schilderij; de schikking der deelen eener rede, van een gedicht; — opvolging : (muz.) schikking der tonen; — (recht.) overeenkomst, transactie : tot eene schikking komen: eene minnelijke schikking treffen; in eene schikking treden.

2019-11-22

schikking

schikking - zelfstandig naamwoord uitspraak: schik-king 1. afspraak waardoor een conflict wordt opgelost en je niet naar de rechter hoeft ♢ door een schikking met justitie ging het proces niet door Zelfstandig naamwoord: schik-king de schikking de schikkingen Synoniemen vergelijk

2019-11-22

Schikking

Schikking - zie MINNELIJKE SCHIKKING.

2019-11-22

Schikking

zie Dading.

2019-11-22

Schikking

Ander woord voor ➝ dading.