Wat is de betekenis van Schikken?

2018
2020-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

schikken

schikken - regelmatig werkwoord uitspraak: schik-ken 1. je gedragen naar de omstandigheden ♢ ik schikte mij naar de omstandigheden 2. op een gunstig moment gebeuren ♢ schikt het u dat ik straks...

Lees verder
1973
2020-11-30
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

schikken

(schikte, heeft en is geschikt), 1. maatregelen treffen opdat iets volgens plan kan geschieden: wij zullen het wel —, in orde brengen; ik weet niet hoe ik het — zal, regelen; 2. een botsing of tegenstelling tot oplossing brengen doordat elk wat toegeeft: een zaak in der minne —, op vriendschappelijke wijze regelen; (wederk.) dat z...

Lees verder
1898
2020-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schikken

Schikken - (schikte heeft en is geschikt), ordenen, regelen, in orde brengen, rangschikken: de boeken in volgorde schikken; — zijne zaken schikken, die verward of achteruit waren; — eene zaak in der minne schikken, op vriendschappelijke wijze regelen; — wij zullen het wel schikken, alleen in orde brengen; ik weet niet hoe ik het...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten