Wat is de betekenis van scherts?

2020
2021-01-23
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

scherts

het gekscheren. het gekscheren; goedbedoelde, speelse spot. Voorbeelden: Louis zei dat hij overigens geen deel meer uitmaakte van wat voor een jeugdbeweging ook. Mama viel in en beweerde dat zij het had zien aankomen, het meteen had aangevoeld, dat Louis het wel zou uithouden bij een groepering, daarvoor was hij veel te veel op zijn...

Lees verder
1980
2021-01-23
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

scherts

zie (zich) wegscheren

1973
2021-01-23
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

scherts

v./m., 1. het maken van gekheid of grappen: iets als — opnemen; — verstaan, zich om een onschuldige grap niet boos maken; hij verstaat geen —, laat niet met zich spotten; — ter zijde, zonder schertsen, ernstig gemeend; 2. grap, aardigheid.

Lees verder
1950
2021-01-23
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Scherts

v., 1. niet-ernstige, niet-gemeende grappige voorstelling of voorstellingswijze, grappige of speelse beschouwing of opvatting, gekheid : iets als scherts opnemen ; men moet de scherts niet te verdrijven ; het was slechts scherts, geen ernst; — scherts verstaan, zich om onschuldige boert niet boos maken : — hij verstaat...

Lees verder
1926
2021-01-23
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Scherts

Een spel met woorden, om te vermaken of wat klem bij te zetten aan de conversatie. Het woord is verwant aan het Latijnsche scurra, hansworst; het Grieksche axaigco, ik spring, dans. Scherts verheelt het droevige en pijnlijke als iets, dat blijde maakt. Zij kan zijn een onschuldige, ietwat dartele en handige liefhebberij met geestigen kwinkslag. Ee...

Lees verder
1898
2021-01-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Scherts

Scherts - v. boert, spotternij, klucht, kortswijl: platte, gemeene scherts: iets als scherts opnemen; men moet de scherts niet te ver drijven; het was slechts scherts, geen ernst; — scherts verstaan, zich om onschuldige boert niet boos maken; — hij verstaat geen scherts, laat niet met zich spotten; — gemoedelijke scherts, humor;...

Lees verder
1898
2021-01-23
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Scherts

zie Grap, zie Boert.

1870
2021-01-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Scherts

Scherts, het tegenovergestelde van ernst, is eene speling van gedachten, eene uiting van voorstellingen, welke tot bevordering der opgeruimdheid dienen. Zij is vaak daarin gelegen, dat men het onbetwijfelbare op losse schroeven stelt, aan het verstandige een glimp van ongerijmdheid geeft, het ongerijmde met dwaze bewijsredenen zoekt staande te houd...

Lees verder