Synoniemen van scherts

2019-12-09

scherts

Het begrip scherts heeft 2 verschillende betekenissen: 1) schertsende toon 2) het gekscheren; goedbedoelde, speelse spot

2019-12-09

Scherts

Scherts - v. boert, spotternij, klucht, kortswijl: platte, gemeene scherts: iets als scherts opnemen; men moet de scherts niet te ver drijven; het was slechts scherts, geen ernst; — scherts verstaan, zich om onschuldige boert niet boos maken; — hij verstaat geen scherts, laat niet met zich spotten; — gemoedelijke scherts, humor; — scherts ter zijde, zonder schertsen, ernstig gemeend.

2019-12-09

Scherts

Scherts, het tegenovergestelde van ernst, is eene speling van gedachten, eene uiting van voorstellingen, welke tot bevordering der opgeruimdheid dienen. Zij is vaak daarin gelegen, dat men het onbetwijfelbare op losse schroeven stelt, aan het verstandige een glimp van ongerijmdheid geeft, het ongerijmde met dwaze bewijsredenen zoekt staande te houden of het met gevaar dreigende als magteloos beschrijft. Men vermijdt een ernstigen woordentwist door dien als scherts op te vatten, hoewel dit kwetse...

2019-12-09

Scherts

zie Grap, zie Boert.