Wat is de betekenis van Satire?

2023-12-06
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

satire

Satire is een literair of artistiek genre dat gebruik maakt van ironie, sarcasme, humor en overdrijving om sociale kwesties, politieke gebeurtenissen, of gedragingen op een spottende en soms scherpe manier te bekritiseren. Satire kan worden gevonden in de literatuur, in films, theater, cartoons en andere kunstvormen, en wordt vaak gebruikt als een...

2023-12-06
Nieuwe Woorden Netwerk

Redactie Ensie (2020)

Satire

Satire is een kunstvorm waarbij meestal op een humoristische manier maatschappijkritiek gegeven wordt. Dit kan geleverd worden via ironie, sarcasme, karikatuur, parodie en pastiche. Invloed op taal De jarenlange cabaret-traditie in Nederland heeft zijn invloed op de taal. Nog steeds worden er nieuwe, typische uitdrukkingen bedacht. Niet...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Nick Felix

Nick Felix (2014)

Satire

Satire is het spottend, maar treffend neerzetten van een persoon of situatie om te tonen dat er best wel vreemde dingen gebeuren in de wereld. De artistieke vorm waarin dit gegoten werd, was vroeger proza of poëzie, maar tegenwoordig zijn er tal van andere mogelijkheden. Het middeleeuwse hekel- of spotdicht wordt niet meer geschreven, maar het word...

2023-12-06
Literatuur, Geschiedenis en Theorie

J.A. Dautzenberg (2009)

satire

De satire is een verhaal waarin - vaak op humoristische wijze - bestaande zaken (gebeurte­nissen, politieke opvattingen, sociale omstandigheden) worden bespot en aangevallen. De beroemdste satire uit de wereldliteratuur is Gulliver’s travels (1726) van Jonathan Swift, waarin door middel van de Lilliputters en de Reuzen de mens belachelijk wordt gem...

2023-12-06
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

satire

Satire is een theatervorm waarbij de spot wordt gedreven met actuele alledaagse gebeurtenissen en personen.

2023-12-06
Pierewaaien (Quiz)

Genootschap Onze Taal (2001)

satire

Wat is de oorsprong van het woord satire? a Het woord is afgeleid van de naam van de Griekse halfgod Satyr. Satyr stond niet alleen bekend om zijn lelijkheid, maar ook om zijn ondeugden. Zo was hij extreem wellustig en kwelziek. Deze laatste eigenschap van Satyr heeft geleid tot satire: in een satire worden dwaasheden op scherpe wijze aan de...

2023-12-06
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Satire

[Lat. satira, OLat. satura, van satura (lanx) = (schotel) met allerlei vruchten, mengelmoes, van satur = verzadigd, van satis = genoeg] (oorspr.: mengeldicht op wantoestanden); hekeldicht.

2023-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Satire

hekeldicht

2023-12-06
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

satire

satire - Artistiek middel waarmee menselijke dwaasheid en gebreken worden beschimpt, bespot en belachelijk gemaakt.

2023-12-06
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Satire

Satire - zie Satura.

2023-12-06
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

satire

spotschrift, hekeldicht of spotprent, waarin bestaande toestanden op geestige wijze, maar tegelijk scherp veroordelend aan de kaak worden gesteld; zie ook satyrspel.

2023-12-06
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

SATIRE

Hekelend gedicht of prozawerk. In de Fr. literatuur vooral bij de liberaalgezinde, igde-eeuwse schrijvers, vaak in dienst van modernisme en vooruitgangsgeloof. Satiriek proza gaven W. de Jong Jz. en de gebroeders Halbertsma, hekeldicht o.a. J. G. v. Blom, H. G. v. d. Veen, P. J. Troelstra, Fr.nationalistische S. o.a. bij H. S. Sytstra en J. J....

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Satire

hekelschrift, spotschrift

2023-12-06
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Satire

hekeldicht, hekelschrift, satire.

2023-12-06
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

satire

satire, hekelschrift, -dicht.

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Satire

(<Fr.-Lat.), v. (-n), hekeldicht, hekelend geschrift; rede, afbeelding of andere uiting welke dient om een persoon of toestand in een bespottelijk daglicht te plaatsen.

2023-12-06
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Satire

(Fr., van Gr. saturos, satyr of satyrspel), hekelend gedicht of ander geschrift.

2023-12-06
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

satire

v. zie satyre.

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

satire

v. satiren (Fr. [oorspr. Gr. Lat. misschien aldus genoemd, omdat de spelers in de hekelende blij spelen satermaskers droegen]: hekeling; spot- of hekeldicht): een vinnige satire.

2023-12-06
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Satire

b/d oude Rorn. oorspr. weinig samenhangend, later hekeldicht. S.~ dichters waren speciaal Ennius, Lucilius, Horatius en Juvenalis. Varro schreef satiren in proza.