Wat is de betekenis van ’s lands wijze, ’s lands eere?

2024-04-18
Nederduitsche spreekwoorden

Carolus Tuinman (1726)

’s lands wijze, ’s lands eere

Dat is, ’t word voor welvoegende geacht al wat met de gewoone zeden van een Land overeenkomt. Dus staat het ook wel, zo men meent, al wat de mode is, schoon’er wel redenen zyn, om met die zotternyen te lachen. Men neme tot een staaltje het oude queesten. Zo acht men in Engeland het hangen voor een eerlijke gerichtsdood. En zekerlijk, Ee...