Wat is de betekenis van 's Lands wijs, 's lands eer?

2024-02-22
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

's Lands wijs, 's lands eer

D.w.z. ieder land heeft zijne bijzondere zeden en gewoonten, die men geoorloofd en welvoeglijk acht; vgl. mlat. mutantur mores, quando mutantur honores. Eene spreekwijze, die voorkomt in de [i]Prov. Comm.[/i] 452: lands zeede, lands eere, quod terrae mos est hoc terrae semper honos est; Goedthals, 82: lands sede, lands eere, co...