Wat is de betekenis van Rusland?

2023-10-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Rusland

Rusland - Eigennaam 1. (toponiem: land) een soevereine staat met het Russisch als officiële taal die zich uitstrekt van het oosten van Europa tot het oosten van Azië Rusland is de laatste paar jaren vaak in het nieuws gekomen. Woordherkomst samenstelling van Rus en land

2023-10-01
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Rusland

Rusland heette volgens een akte uit 1403 Willem Ruusschentuin, een naam die later sterk verbasterd is. De veronderstelling dat de naam Rusland iets te maken zou hebben met het verouderde woord rus of rush, dat bies betekent (het was daar vroeger nogal drassig), is niet steekhoudend gebleken. In 1537 heeft de stad een vaart laten graven tussen Achte...

Direct toegang tot alle 18 resultaten over Rusland?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Rusland

Benaming van het tsarenrijk dat zich in de zestiende eeuw voornamelijk tot Oost-Europa beperkte, maar zich later ook over grote delen van Azië uitstrekte. Ook de Russische Socialistische Federatieve Sovjet-Republiek (RSFSR), die na de oktoberrevolutie van 1917 uit het tsarenrijk ontstond, wordt met Rusland aangeduid. Tot slot is sinds 1 januari 199...

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Rusland

Zie Unie van Socialistische Sovjetrepublieken.

2023-10-01
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Rusland

Anna Paulowna grootvorstin van: zie Oranje-Nassau.

2023-10-01
Wijn & drank encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Rusland

→ USSR

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Rusland

→ Unie van Socialistische Sovjetrepublieken.

2023-10-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Rusland

Staatsvorm: Unie van Sowjet-republieken. Voorzitter van het Presidium van de Opperste Sowjet van de U.S.S.R.: Nikolai M. Sjwernik. Voorzitter van de Ministerraad: Joseph V. Stalin. Oppervlakte: 22.545.000 km2. Bevolking: 193.200.000 inw. (1946). Vlag: rood, met witte sikkel en hamer. Hoofdstad: Moskou (4.137.000 inw.). Munteenheid: roebel. G...

2023-10-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Rusland

de grootste staat v. Europa, omvattende het geheele O. deel daarvan en een groot stuk v. Azië. Staatkundig een statenbond (Unie v. Soc. Sowjet-Republieken, gew. aangeduid met U.S.S.R.), waartoe behooren de Russ. soc. federatieve sowjet-republiek (afgekort R.S.F.S.R.), waarbij Siberië is inbegrepen, Oekraïne, Wit-Rusland (B.S.S.R.), T...

2023-10-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Rusland

(Russisch: Rossija). I Aardrijkskunde en economie. a) Onder den naam R. werd voor het tot stand komen der → Sowjet-Unie bedoeld het vroegere Russ. keizerrijk, dat geheel Oost-Europa, Noord-Azië (Siberië) en Centraal-Azië omvatte en een opp. had van 22 556 520 km2. Europ. R., zonder Polen en den Kaukasus 4 889 060 km2 groot, om...

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Rusland

('rus) o. [land der Russen] 1. Europees gedeelte van de U.S.S.R. 2. Uitbr. U.S.S.R.

2023-10-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rusland

Rusland - O m v a n g. Het vroegere Tsarenrijk, thans een communistische republiek, omvat na de afscheiding der randstaten: Finland, Estland, Lijfland, Koerland, Littauen, Polen, Oekraïna en de Vijf Kaukasische republieken — in 1917, alleen nog Groot-Rusland, OostRusland, Klein-Rusland, de Ponto-Kaspische laagte en het Noorden. In het N. grenst het...

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rusland

(Russ.: Rossija), naam van een rijk dat zich in de 16e eeuw nog voornamelijk tot Oost-Europa beperkte, zich later uitstrekte over grote delen van Azië en in 1922 werd omgezet in de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR). CULTUUR Uit de tijd vóór ca. 1000 n.C. zijn graven (koergan) bewaard gebleven, waarbij keramiek en...

2023-10-01
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Rusland

Rusland - gouden standaard. Munteenheid Kredietroebel à 100 Kopeken. Standpenningen in stukken van 10 en 5 roebel goud. Pasmunten van 2 en 1 roebel van zilver enz.

2023-10-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Rusland

(russ. Rossija) of Russische rijk (russ. Rossijskaja Imperija of Rossijskoje Gossudarstwo) na het briitsche wereldrijk het grootste rijk der aarde; het omvat de grootste oosthelft van Europa, Noord-Azië en het n.w. van Centraal-Azië, en beslaat in het geheel een oppervlakte van 22.470.000 km.2, d.i. 1/22 der geheele aardoppervlakte en ...

2023-10-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Rusland

Rusland, een uitgestrekt keizerrijk, dat geheel het oostelijk gedeelte van Europa en daarbij het noordelijk gedeelte van Azië en een gedeelte van Midden-Azië inneemt, telde vóór den jongsten oorlog tegen Turkije op bijna 395000 geogr. mijl (het zesde deel van al het land onzer aarde) eene bevolking van ruim 86½ millioen zielen. Daarbij komen volgen...

2023-10-01
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Rusland

of het Russische rijk, wat grondoppervlakte betreft het grootste rijk van den ganschen aardbol, hoofdzakelijk in Europa en Azië (strekt zich ook in Amerika uit, zie dl. 1, blz. 182, kolom 2, Russisch Amerika genaamd), grenst ten N. aan de Ijszee, ten O. aan den Grooten Oceaan, ten Z. aan het Chineeschc rijk, Turkestan, de Caspische Zee, Perzic...

2023-10-01
Woordenboek voor vrijmetselaren

W. de Grebber (1844)

Rusland

RUSLAND. Ofschoon men weet, dat reeds in het jaar 1731, onder de regering van Keizerin ANNA, door de Groote Loge te Londen, eene Loge in Moskou was opgerigt, en Kapitein JOH. PHILIPS als Provinciaal Grootmeester benoemd was geworden, zoo schijnen toch de Vrijmetselaars vereenigingen in dezen tijd zoo geheim te zijn gehouden, dat tot in het jaar der...