Wat is de betekenis van royaal?

2018
2021-10-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

royaal

royaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ro-yaal 1. niet precies, maar met iets erbij ♢ we hebben royaal voldoende koekjes 2. wie gemakkelijk iets weggeeft ♢ Joop geeft vaak een rondje, hij is...

Lees verder
1994
2021-10-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Royaal

[Fr. royal, van roi = koning, van Lat. regalis, van rex, regis = richter, koning] vorstelijk, mild, vrijgevig, onbekrompen; ruim; royaal papier, papier van formaat 50 bij 65 cm.

1993
2021-10-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Royaal

vrijgevig; ruim

1973
2021-10-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

royaal

[→Fr.], I. bn. en bw. (-aler, -st), 1. (vorstelijk) mild, niet nauw rekenend; — zijn; 2. ruim van opvattingen, niet kleingeestig: een royale kerel; — handelen; de waarheid zeggen, eerlijk zonder iets te verzwijgen; 3. van flinke afmetingen: een huis; II.zn. o. papierformaat 50 x 65 cm; klein 52 cm x 62 cm; super-: 50 cm x 70 cm...

Lees verder
1955
2021-10-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Royaal

koninklijk, gul; royaalpapier: zeer groot formaat papiersoort.

1952
2021-10-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Royaal

adj. & adv., rojael, rynsk, romhannich; er wordtgeleefd, it giet út de brede fjirtjin, út de romme, rike hân; — te werk gaan met, in rojale hân hawwe fan.

1950
2021-10-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Royaal

(<Fr.), I. bn. bw. (...aler, -st), 1. eig. vorstelijk; onbekrompen, mild, niet nauw rekenend: royaal zijn; (spr.) hoe kaler, hoe royaler; — (bw.) onbekrompen, ruim: royaal ergens van genieten; royaal uitgaan; dat kan er royaal uit, gemakkelijk, ruimschoots; 2. ruim van opvattingen, niet kleingeestig: e...

Lees verder
1948
2021-10-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

royaal

koninklijk; gul, mild, onbekrompen; ~-papier, o. papiermaat 50 x 65.

1898
2021-10-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Royaal

Royaal - bn. bw. (...aler, -st), koninklijk, vorstelijk; (fig.) onbekrompen, mild: royaal zijn; (spr.) hoe kaler, hoe royaler; — royaal de waarheid zeggen,, zonder iets te verzwijgen of achterwege te houden.

Lees verder
1864
2021-10-16
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

royaal

royaal - bn. koninklijk, vorstelijk; (fig.) onbekrompen, mild