Wat is de betekenis van Roden?

2002
2021-01-20
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Roden

In Drenthe staat maar één kasteel, in Coevorden*. Het aantal havezaten is aanzienlijk groter. Maar deze oude versterkte herenhuizen zijn niet allemaal te bezichtigen. De enige Drentse havezate die voor publiek geopend is staat in Roden: havezate Mensinge. Dat de deur uitnodigend openstaat, is niet zo verwonderlijk, want het is een museum. Doordat d...

Lees verder
1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Roden

Ned. gemeente in de prov. Drenthe, 64,69 km2 (zandgrond), 16 800 inw., 36 % n.h., 17 % geref., 8 % overige en 39 % g. kerkg. Tot 1940 was Roden een agrarische gemeente met geringe agrarisch georiënteerde industrie. M.n. na 1950 heeft zich een duidelijke industriële ontwikkeling voorgedaan: zuivelfabriek, kunststoffenen verf fabriek, hout...

Lees verder
1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Roden

gemeente in Drente. 6229 ha, 6647 inw. Landbouw, veeteelt, paardenmarkten. Leekstermeer, beroemd om haar natuurschoon.

Lees verder
1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Roden

Gem. in het N. der prov. Drente; omvat de dorpen en gehuchten R., Roderwolde, Nietap, Lieveren, Steenbergen; ca. 5500 inw. (92,7% Prot. en 7% onkerkelijk); opp. 6229 ha, waarvan 17% bouwland, 55% grasland, 1% tuingrond, 7% bosch, 20% woest (1932); vnl. landbouw en veeteelt, gemengde bedrijven; stoomzuivelfabr. te R. Bekend om zijn natuurschoon: bos...

Lees verder
1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Roden

Roden - gem. in ’t N.W. van Drente, met een deel van het Leekstermeer ; 6432 H.A., meest zand ; alleen langs de Gron. grens ten Z. van Leek wat hoogveen en in ’t O. langs het Peizerdiep een strook laagveen. De gem. telt 4200 inw., die van landbouw, veeteelt en veenderij leven. Zij bevat de dorpen R. en Roderwolde ; bij Steenbergen in ’t Z. vindt me...

Lees verder
1900
2021-01-20
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

roden

Zachte rode baksteen, alleen geschikt voor binnenwerk.