2019-11-16

Roden

In Drenthe staat maar één kasteel, in Coevorden*. Het aantal havezaten is aanzienlijk groter. Maar deze oude versterkte herenhuizen zijn niet allemaal te bezichtigen. De enige Drentse havezate die voor publiek geopend is staat in Roden: havezate Mensinge. Dat de deur uitnodigend openstaat, is niet zo verwonderlijk, want het is een museum. Doordat de oorspronkelijke inboedel geheel intact is gebleven, krijgen bezoekers een goed beeld van de levensstijl van een regentenfamilie. De havezate staat...

2019-11-16

Roden

Roden - gem. in ’t N.W. van Drente, met een deel van het Leekstermeer ; 6432 H.A., meest zand ; alleen langs de Gron. grens ten Z. van Leek wat hoogveen en in ’t O. langs het Peizerdiep een strook laagveen. De gem. telt 4200 inw., die van landbouw, veeteelt en veenderij leven. Zij bevat de dorpen R. en Roderwolde ; bij Steenbergen in ’t Z. vindt men nog een hunebed, hoewel zeer geschonden. Het dorp R. ligt 12 K.M. ten Z.W. van de stad Groningen, a. d. tramlijn Drachten—Groningen ; het te...

2019-11-16

roden

Zachte rode baksteen, alleen geschikt voor binnenwerk.

2019-11-16

Roden

Gem. in het N. der prov. Drente; omvat de dorpen en gehuchten R., Roderwolde, Nietap, Lieveren, Steenbergen; ca. 5500 inw. (92,7% Prot. en 7% onkerkelijk); opp. 6229 ha, waarvan 17% bouwland, 55% grasland, 1% tuingrond, 7% bosch, 20% woest (1932); vnl. landbouw en veeteelt, gemengde bedrijven; stoomzuivelfabr. te R. Bekend om zijn natuurschoon: bosschen, het Leekstermeer. Bij Steenbergen een geschonden hunebed. De oude havezate Mensinga is in modernen stijl herbouwd. Bouma.