Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-10-2019

2019-10-02

Roden

betekenis & definitie

Gem. in het N. der prov. Drente; omvat de dorpen en gehuchten R., Roderwolde, Nietap, Lieveren, Steenbergen; ca. 5500 inw. (92,7% Prot. en 7% onkerkelijk); opp. 6229 ha, waarvan 17% bouwland, 55% grasland, 1% tuingrond, 7% bosch, 20% woest (1932); vnl. landbouw en veeteelt, gemengde bedrijven; stoomzuivelfabr. te R.

Bekend om zijn natuurschoon: bosschen, het Leekstermeer. Bij Steenbergen een geschonden hunebed.

De oude havezate Mensinga is in modernen stijl herbouwd. Bouma.