Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 01-10-2020

2020-10-01

Roden

betekenis & definitie

Ned. gemeente in de prov. Drenthe, 64,69 km2 (zandgrond), 16 800 inw., 36 % n.h., 17 % geref.,

8 % overige en 39 % g. kerkg. Tot 1940 was Roden een agrarische gemeente met geringe agrarisch georiënteerde industrie. M.n. na 1950 heeft zich een duidelijke industriële ontwikkeling voorgedaan: zuivelfabriek, kunststoffenen verf fabriek, houtwarenindustrie, textiel en metaalbedrijven. Bezienswaardig zijn de eenbeukige kerk (13e eeuw), met uitbreiding in gotische stijl, het koopmanshuis Winsinghhof (1677), het Ned. Museum Kinderwereld, bos, heide, vennen en een hunebed. De sterke groei van Roden wordt mede veroorzaakt door de woonfunctie voor Groningers.