Wat is de betekenis van Richard Cobden?

2023-12-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Richard Cobden

(1804-1805), Eng. industrieel en econoom, groot voorvechter van de vrijhandel. Werkte zich reeds jong op tot schatrijk katoenfabrikant. Zijn grote strijd was gericht tegen de beschermende rechten op graan, waardoor hij in scherpe botsing kwam met de grondbezittende adel. De industriëlen hadden echter belang bij lage graanprijzen, daar zij dan...

2023-12-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Richard COBDEN

bekend voorvechter van de vrije handel (Dunford bij Midhurst in Sussex 3 Juni 1804 - Londen 2 Apr. 1865), werkte eerst in een katoenfabriek van een familielid en begon in 1832 een eigen zaak te Manchester. Spoedig ging hij over tot de oprichting van een katoendrukkerij, die hij door technische verbeteringen en goede leiding tot bloei bracht en waar...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Richard cobden

Engelsch demokraat, bestrijder der monopoliën, verdediger van vrijen handel, geb. 3 Juni 1804 op de hoeve Dunford bij Midhurst in Sursex, de vierde van elf kinderen, werd door zijn geheel onbemiddelde ouders op een soort kostschool in Yorkshire gedaan, kwam in 1819 bij zijn oom in een zaak in manufacturen, bezocht als handelsreiziger dezer zaa...

2023-12-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Richard cobden

engelsch staatsman, geb. 1804 te Dunforn bij Midhurst, graafschap Sussex, heeft zijn gansche leven toegewijd aan drie beginselen: de handelsvrijheid, de staatkundige vrijheid en de vrede. In zijne jeugd zag hij zijn vader diens kleine erfdeel verliezen, en hij zelf was genoodzaakt het vee te hoeden: in de armoede heeft hij dus de onregtvaardigheid...