Wat is de betekenis van Richard?

2023-12-02
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Richard

(1950) (Gent, inf.) rijkaard. • Richard. (Fr.), m. Rijkaard. Ook gezegd tegen iemand die kostelijk gekleed is of groote uitgaven doet. (L. Lievevrouw-Coopman: Gents Woordenboek. 1950)

2023-12-02
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Richard

Tweestammige Germaanse naam waarvan het eerste lid overeenkomt met Nederlands rijk, in de oorspronkelijk betekenis 'machtig, aanzienlijk' (zie -rik-). In Germaanse namen komt het woord al in de 1e eeuw voor. Het tweede lid is -hard 'hard, sterk, stevig' (zie -hard-). Via de Normandische vorsten kwam de naam naar Engeland en werd daar heiligen- en k...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Richard

Richard - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam 2. (spellingsalfabet) spelwoord van het Nederlandse spellingalfabet voor de letter r Synoniemen [2] Rudolf, Romeo

2023-12-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Richard

[Fr., van riche = rijk] rijkaard.

2023-12-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Richard

rijkaard

2023-12-02
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Richard

Louis Willebrordus; geb. Amsterdam i mei 1821, overl. ter plaatse op 23 mei 1874. Amsterdams portretschilder. Huwde in 1850 aldaar; getuige was o.m. de kunstschilder J. D. G. Grootveld.Tentoonstellingen Amsterdam en Den Haag 1843-1866: veel portretten, w.o. van een geleerde en van een kunstenaar. Scheen 1946 en 1970.

2023-12-02
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Richard

m Tweestammige Germ. naam waarvan het eerste lid overeenkomt met Ndl. rijk, in de oorspr. betekenis ‘machtig, aanzienlijk’ (zie -rik-). In Germ. namen komt het woord al in de 1e eeuw voor. Het tweede lid is -hard ‘hard, sterk, stevig’ (zie -hard-). Via de Normandische vorsten kwam de naam naar Eng. en werd daar heiligen- en...

2023-12-02
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Richard

rijkaard; Richard Cœur de Lion, Richard Leeuwenhart.

2023-12-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Richard

(Fr.), m. (-s), rijkaard.

2023-12-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

richard

m. -s; Fr. rijkaard; lees -sjaar'.

2023-12-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Richard

naam v. eenige Eng. koningen: 1) R. I, bijgenaamd ~ Leeuwenhart (1157/'99), nam deel a/d 3en kruistocht, beroemd om zijn dapperheid; 2) R. II (1367/1400), d/d lateren → Hendrik IV v/d troon gestooten en den hongerdood gestorven; 3) R. IÏI (1452/’85), die door moord op Eduard V voor wien hij als regent optrad, en op diens broede...

2023-12-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

richard

(ri'sja:r) m. (-s) [Fr.] rijkaard.

2023-12-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Richard

Richard - naam van koningen van Engeland. Genoemd moeten worden: R. I, Leeuwenhart, tweede zoon van koning Hendrik II, had in 1172 van zijn vader ’t hert. Aquitanië te besturen gekregen, maar was, toen hij te veel op de belangen van dat landschap wilde letten, in conflict geraakt met zijn vader. In 1189 volgde hij Hendrik II op als koning van ’t An...

2023-12-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Richard

naam van o.a. enkele koningen van Engeland. Richard I Leeuwenhart, koning van Engeland (1189— 99), *8.9.1157 Oxford, ♱(gesn.) 6.4.1199 Chalus (Normandië); tweede zoon van Hendrik II en Èleonora van Aquitanië. Richard werd in 1172 hertog van Aquitanië. Hij streed met zijn oudste broer, die hij in 1183 als kroonprins opvo...

2023-12-02
NBW

Redactie P.C. Molhuysen en PJ. Blok (1914)

Richard

RICHARD, geboren in Engeland, overl. in de abdij van Aduard 21 Dec. 1266. Eerst student, en, na den graad van magister behaald te hebben, leeraaraan de universiteit te Parijs, besloot hij het Heilige Land te bezoeken, doch de voorspelling eener kluizenares en de ontmoeting met eenige Friezen voerden hem naar de cistercienser abdij St. Bernard te Ad...

2023-12-02
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Richard

m. Fr., rijkaard.

2023-12-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Richard

Richard. Onder dezen naam vermelden wij: Richard, graaf van Cornwallis en Poitou en Roomsch-Duitsch Koning. Hij werd geboren te Winchester in 1209, was een zoon van Jan zonder Land en Isabella van Angoulême, zag zich op 16-jarigen leeftijd door zijn broeder Hendrik III van Engeland tot graaf van Cornwallis benoemd en met graaf Willem Langzwaard aan...

2023-12-02
Vaderlandsch woordenboek

Jacobus Kok (1780)

Richard

MARTINUS RICHARD, gebooren te Antwerpen, in den Jaare 1591, een der vermaardste Kunstschilders zijner Eeuwe, niettegenstaande hij slegts ééne, en wel de slinkerhand hadde. Naa zich een tijd lang te hebben geoeffend onder den beroemden TOBIAS VERHAACHT, ondernam hij eene reize na Italie. Twee jaaren vertoefde hij in dat g...