Wat is de betekenis van Richard arkwright?

2023-12-06
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Richard Arkwright

(17321792), Engels werktuigkundige; construeerde een spinmachine, die de gekaarde grondstof recht tussen een reeks walsen, waarvan elk volgend paar sneller draait dan het voorafgaande, rekt en daarna verspint. In tegenstelling met die der spinmachine van Hargreaves, kon de steviger draad van Arkwright als schering gebruikt worden. In 1771 zette hij...

2023-12-06
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Richard arkwright

(Preston in Lancashire 23 Dec. 1732 - Cromford 3 Aug. 1792), aanvankelijk barbier, later werktuigkundige, construeerde een spinmachine, die de gekaarde grondstof tussen een reeks walsen, waarvan ieder volgend paar sneller draait dan het voorafgaande, rekt en daarna verspint. In 1769 verkreeg hij patent op deze vinding. Zijn „waterframe”...


Direct alle 4 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Richard arkwright

Sir, Engelsch werktuigkundige, geb. te Preston, 23 Dec. 1732, overl. te Cromford, 3 Aug. 1792. Als arm jongmensch vestigde hij zich te Manchester, ging bij een barbier in de leer, en opende met zijn weinige middelen een scheerderszaak in een kelder; op zijn uithangbord zette hij: „In den onderaardschen Barbier”. Door een zijner begunsti...

2023-12-06
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Richard arkwright

(Sir), geb. 1732 te Preston in het engl. graafschap Lancaster, was tot zijn 36e jaar een arm barbier; legde zich toe op de werktuigkunde, om een Perpetuum mobile te vervaardigen. Later sloot hij eene overeenkomst met den horologiemaker Kay, die eene machine onderhanden had om katoen te spinnen, en nu werd A. de vervolmaker van de katoen-spinmachine...

Gerelateerde zoekopdrachten