Wat is de betekenis van reservaat?

2018
2022-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

reservaat

reservaat - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-ser-vaat 1. beschermd gebied ♢ de Eilandspolder is een natuurreservaat Zelfstandig naamwoord: re-ser-vaat het reservaat de reservaten...

Lees verder
2004
2022-01-22
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Reservaat

Een van de omgeving afgesloten leefgebied waar de indianen terechtkwamen.

1993
2022-01-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Reservaat

beschermd natuurpark

1990
2022-01-22
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

reservaat

reservaat - Gebieden, beperkt toegankelijk voor bezoekers, die afgeschermd worden om de voortplanting van dieren of vissen te bevorderen en waar beperkte jacht is toegestaan.

1984
2022-01-22
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

reservaat

gebied waarin het beheer geheel is gericht op natuur- en landschapsbescherming. Dit kan overigens ook betekenen dat er geen beheersmaatregelen worden uitgevoerd, omdat men alle menselijke invloed wil uitsluiten, b.v. bij kustgebieden, natuurlijke bossen. Een gebied wordt door de overheid of door particuliere natuurbeschermingsorganisaties tot reser...

Lees verder
1973
2022-01-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

reservaat

o. (-vaten), 1. gebied waarop van overheidswege beslag is gelegd om er de fauna, flora, oorspronkelijke bevolking of het landschap in natuurlijke staat te handhaven (e); een wild-, vogel-, heide-, Indianenof natuurreservaat; 2. (fig.) beperkt gebied waar bepaalde regels gelden, of dat een wijkplaats is. (e) Tot de eerste reservaten behoren die we...

Lees verder
1955
2022-01-22
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Reservaat

beschermd, afgebakend gebied tot instandhouding van flora en fauna, ook zone van gevestigde bevolking (Indianen)

1950
2022-01-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Reservaat

o. (...vaten), gebied waarop van overheidswege beslag is gelegd om er de fauna, flora of de oorspr. bevolking in haar natuurlijke staat te handhaven: in Amerika leven roodhuiden alleen nog in reservaten; vgl. heide-, natuur-, vogelreservaat.

1949
2022-01-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Reservaat

zie Natuurreservaat.

1948
2022-01-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

reservaat

v. voorbehoud; het voorbehoudene, bedongene; landstreek waar de natuur in ongerepten staat wordt gehouden; reservation, z. d. w.

1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

reservaat

o. reservaten (Eng. reservation, Lat. reservatis: voorbehouden stuk land, waarop beslag gelegd is voor bepaalde doeleinden, hetzij als nationaal park, hetzij voor woonplaats enz.): een veenheidereservaat in Drente; een Indianenreservaat in N-A. (s = z).

1933
2022-01-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Reservaat

stuk land, dat is gereserveerd v/e bepaald doel, i/h bijzonder ten behoeve v. dieren en planten, om deze te beschermen tegen uitsterving; nationaal park. In N.-Amerika zijn verschillende reservaten toegewezen a/d Indianen.

1933
2022-01-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Reservaat

→ Natuurreservaat.

1864
2022-01-22
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

reservaat

reservaat - o. (reservaten), voorbehoud; wat voorbehouden is, het bedongene; reservatio mentalis, inwendig voorbehoud (bij het doen van eeden of beloften, waardoor men tracht deze krachteloos of ongeldig te maken); reservatis reservandis, met het noodige voorbehoud