2020-04-06

Rentabiliteit op het eigen vermogen

(REV of ‘return on equity’, ROE): De nettowinst gedeeld door het eigen vermogen. Dit kengetal geeft de mate aan waarin de onderneming meerwaarde creëert op het aan de onderneming verstrekte aandelenkapitaal. Waar de ROCE en ROA de belangrijkste maatstaven zijn voor het operationeel management om de performance van de onderneming op te beoordelen, is de ROE dat voor de aandeelhouder.