Wat is de betekenis van Relevant?

2021
2022-08-10
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Relevant

Relevant is datgene wat belangrijk is. Relevant betekent hetzelfde als essentieel. Bij een bepaald onderwerp vormt datgene wat relevant is de essentie van het betreffende onderwerp. Wat relevant is kan van persoon tot persoon verschillen. Niet iedereen vindt hetzelfde relevant. Dat wat als relevant wordt beschouwd kan dus grondslag van discussie zi...

Lees verder
2018
2022-08-10
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

relevant

relevant - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: re-le-vant 1. van grote betekenis ♢ deze opmerking is erg relevant voor onze discussie Bijvoeglijk naamwoord: re-le-vant ... is relevanter dan ... ...

Lees verder
1994
2022-08-10
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Relevant

[Lat. relevans, -antis = o.dw, zie releveren] van betekenis, belangrijk.

1993
2022-08-10
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Relevant

belangrijk; ter zake dienend

1973
2022-08-10
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Relevant

[Lat.], bn., gewichtig; van betekenis; ter zake dienend, in aanmerking komend, essentieel: die vraag is niet relevant.

1955
2022-08-10
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Relevant

ter zake dienend, belangrijk.

1951
2022-08-10
Engels

Woordenboek Engels (1951)

relevant

toepasselijk, ter zake (dienend); relevant to, betrekking hebbend op.

1950
2022-08-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Relevant

(<Lat.), bn., gewichtig; van betekenis: — ter zake dienende, in aanmerking komende: dit is zó relevant voor het sociologisch denken, dat....

1948
2022-08-10
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

relevant

ter zake dienend, van betekenis.

1937
2022-08-10
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

relevant

bn. (rechtst. op de. voorgrond tredend, ter zake dienend, van betekenis).

1898
2022-08-10
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Relevant

Relevant - bn. gewichtig; ter zake dienstig.

1864
2022-08-10
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

relevant

relevant - bn. gewichtig; ter zake dienstig