Wat is de betekenis van Relevant?

2020
2020-11-27
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Relevant

Relevant is datgene wat belangrijk is. Relevant betekent hetzelfde als essentieel. Bij een bepaald onderwerp vormt datgene wat relevant is de essentie van het betreffende onderwerp. Wat relevant is kan van persoon tot persoon verschillen. Niet iedereen vindt hetzelfde relevant. Dat wat als relevant wordt beschouwd kan dus grondslag van discussie zi...

Lees verder
2018
2020-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

relevant

relevant - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: re-le-vant 1. van grote betekenis ♢ deze opmerking is erg relevant voor onze discussie Bijvoeglijk naamwoord: re-le-vant ... is relevanter dan ... ...

Lees verder
1973
2020-11-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

relevant

[→Lat.], bn., gewichtig; van betekenis; ter zake dienend, in aanmerking komend, essentieel: die vraag is niet —.

1948
2020-11-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

relevant

ter zake dienend, van betekenis.

1914
2020-11-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

relevant

relevant - ter zake dienend, belangrijk.

1898
2020-11-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Relevant

Relevant - bn. gewichtig; ter zake dienstig.

1864
2020-11-27
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

relevant

relevant - bn. gewichtig; ter zake dienstig