Wat is de betekenis van Relevante markt?

2017
2022-10-07
Rob Gehring

Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Relevante markt

De bepaling van de relevante markt is een instrument om de grenzen van de mededinging tussen ondernemingen af te bakenen. De bepaling van de 'relevante markt' kan van doorslaggevende invloed zijn bij de beoordeling van een mededingingszaak. De rechter verlangt namelijk van de partij die zich op het mededingingsrecht beroept dat hij voldoende inzich...

Lees verder
2003
2022-10-07
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

relevante markt

relevante markt - De markt waarop een bepaalde concurrentiehandeling plaatsvindt. Bij de beoordeling of er sprake is van merkbare beperking van concurrentie, is het vaststellen van de relevante markt cruciaal.