Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 09-09-2010

Relevant

betekenis & definitie

Relevant is datgene wat belangrijk is. Relevant betekent hetzelfde als essentieel. Bij een bepaald onderwerp vormt datgene wat relevant is de essentie van het betreffende onderwerp.

Wat relevant is kan van persoon tot persoon verschillen. Niet iedereen vindt hetzelfde relevant. Dat wat als relevant wordt beschouwd kan dus grondslag van discussie zijn. In het dagelijks leven zijn er vele situaties denkbaar waarin er over relevantie gesproken wordt: ''Dat de verpleegster slecht is in administratieve taken is totaal niet relevant voor een goede uitoefening van haar beroep.'' Dat iets relevant is betekent dat iets ter zake doet, of van betekenis is in de gegeven situatie. Ook personen kunnen relevant zijn: ''Hij is een goede spits, hij is zeer relevant voor ons team.''