Synoniemen van rechtspraak

2020-02-29

rechtspraak

rechtspraak - zelfstandig naamwoord uitspraak: recht-spraak 1. eerder genomen beslissingen van rechtbanken ♢ uit onze rechtspraak blijkt dat de straffen steeds strenger worden 2. het spreken van recht door de overheid ♢ het Openbaar Ministerie maakt deel uit van onze rechtspraak 3. zij die rechtspreken...

2020-02-29

Rechtspraak

Rechtspraak - v. uitspraak eens rechters, vonnis, arrest, gewijsde; — (fig.) verzameling van vonnissen enz.

2020-02-29

Rechtspraak

Rechtspraak. - Deze wordt uitgeoefend in naam des Konings (art. 149 Grw.) door de wet aangewezen rechters (art. 155 Grw.). Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van den rechter, dien de wet hem toekent (art. 156 Grw.). De rechter moet volgens de wet recht spreken : hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen (art. 11 A. B.). De rechter, die weigert recht te spreken onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan ui...

2020-02-29

rechtspraak

rechtspraak - Kennis- of studiegebied van de principes en reglementen zoals die in een land of gemeenschap zijn vastgesteld door een autoriteit en die bindend zijn voor het volk, ofwel in de vorm van wetgeving of door gebruiken en beleidsvormingen die zijn erkend en worden uitgevoerd door gerechtelijke besluitvorming. Ook de beroepsmatige praktijk die zich bezighoudt met deze principes en reglementen en met de gerechtelijke procedure.

2020-02-29

Rechtspraak

A) Rechtspraak is het vaststellen van wat recht is in concrete gevallen. Zij komt in het algemeen te pas, wanneer iemand meent, dat zijn recht geschonden is. Hij kan dan zijn geschil voorleggen aan het orgaan van het staatsgezag, dat met de uitoefening der r. is belast, de → rechterlijke macht in engeren zin. Deze is verplicht, dat geschil te onderzoeken en uitspraak te doen. Weigert zij dit, dan maakt zij zich schuldig aan → rechtsweigering. Aan den anderen kant mag niemand zich zelf...

2020-02-29

rechtspraak

('recht) v. 1. Eig. het rechtspreken : administratieve -. II. Metn. 1. gerechtelijke uitspraak, arrest, vonnis, gewijsde. 2. verzameling van vonnissen enz.