Wat is de betekenis van principe van welwillendheid?

2024-02-23
Wetenschaps- en filosofische begrippen

Dr. Rob van Gerwen

principe van welwillendheid

Het principe van welwillendheid maakt, met het principe van rationaliteit, ons communiceren mogelijk en voorkomt radicale begripsverwarring. • Het principe van welwillendheid houdt in dat men er vanuit gaat dat de ander aan de door hem of haar gebruikte termen dezelfde betekenissen toekent als de toehoorder. • De twee principes samen leiden ertoe d...