Wat is de betekenis van Postulaat (1)?

1898
2021-09-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Postulaat (1)

Postulaat (1) - o. (...laten), vordering (aan een bestuur), opgave van feiten; —eene stelling, die zonder bewijs aangenomen en als geldig beschouwd moet worden uit hoofde van eene andere noodzakelijke en zekere stelling.

Lees verder