Wat is de betekenis van pleitbezorger?

2018
2021-01-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

pleitbezorger

pleitbezorger - zelfstandig naamwoord uitspraak: pleit-be-zor-ger 1. iemand die ergens voor strijdt, ervoor opkomt ♢ Tijn is een pleitbezorger voor ontwikkelingshulp Zelfstandig naamwoord: pleit-be-zor-ger de pleitbe...

Lees verder
1973
2021-01-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

pleitbezorger

m. (-s), 1. (België) ministerieel ambtenaar voor de rechtsbedeling aangesteld, maar niet door de Staat bezoldigd: wat in België heet was in Nederland vóór 1879 een procureur (het ambt werd in 1967 afgeschaft); 2. advocaat; 3. iemand die iets verdedigt, iets voorstaat.

Lees verder
1950
2021-01-16
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Pleitbezorger

m. (-s), 1. (België) ministerieel ambtenaar door de koning voor de dienst der rechtsbedeling aangesteld, doch niet door de staat bezoldigd: wat in België pleitbezorger heet, was in Nederland vóór 1879 een procureur: 2. (thans in N.-Ned. in de eig. rechtst. weinig gebezigd, meestal alleen fig.) iem. die iets verdedigt...

Lees verder
1933
2021-01-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Pleitbezorger

Voor Ned., zie → Procureur. In België is de p. of avoué een ministerieel ambtenaar, door den koning voor den dienst der rechtsbedeeling aangesteld, doch niet door den staat bezoldigd. Het Fransche decreet van 29 Jan. 1791 veranderde den naam van procureur (denvroegeren p.)in dien van avoué. De wet van 27 Ventóse jaar...

Lees verder
1898
2021-01-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Pleitbezorger

Pleitbezorger m. (-s), iem. die voor een ander pleit, zijn verdediging op zich neemt, advocaat, praktizijn; ...DAG, m. (-en), dag waarop gepleit wordt (voor de rechtbank).

Lees verder