Wat is de betekenis van pellagra?

1994
2022-09-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Pellagra

[missch. van lt. pelle agra = ruwe huid; of van Gr. pella = huid, en -agra naar analogie van podagra, z.a.] ziekte veroorzaakt door gebrek aan bep. voedingsstoffen en gekenmerkt door huidverval.

1993
2022-09-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Pellagra

tropische gebreksziekte

1981
2022-09-26
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Pellagra

door ontbreken van vitamine B2 (nicotinezuuramide) in de voeding ontstaat een meestal in vlagen optredende ziekte, die tot uiting komt in hoofdpijn, zwakte, duizelingen, verlammingen, krampen, delirium ook maag- en darmstoornissen, speciaal gebrek aan eetlust en diarree. Daarnaast zijn kenmerkende tekenen van deze ziekte: rode verkleuring van de hu...

Lees verder
1974
2022-09-26
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

pellagra

(Ital., pelle = huid; agra = ruw), een avitaminose, ontstaat door tekort aan nicotinezuur (behoort tot de vitamine B-groep) en het aminozuur tryptofaan. Huidafwijkingen en darmaandoeningen. Komt vooral voor waar mais (nicotinezuur ervan wordt niet opgenomen en bevat weinig tryptofaan) hoofdvoedsel is.

Lees verder
1973
2022-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

pellagra

[Ital.], v./m., een gewoonlijk chronische ziekte gekenmerkt door huidafwijkingen (roodheid, soms blaren, bij genezing schilfering en pigmentatie, speciaal op de aan het zonlicht blootgestelde plaatsen), maag-darmstoornissen en afwijkingen van het zenuwstelsel. Pellagra komt voor in Roemenië, Italië, KleinAzië, Egypte, Noord-Afrika, N...

Lees verder
1955
2022-09-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Pellagra

tropische ziekte, avitaminose, gevolg van uitsluitend maïs eten.

1954
2022-09-26
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Pellagra

een gebrek(deficiëntie-) ziekte, waarbij huidafwijkingen ontstaan op aan het zonlicht blootgestelde plaatsen (pella-agra Grieks voor zwarte huid) en verder polyneuritis, diarrhée en een neurasthenische psychose kunnen optreden: ontstaat door een tekort in de voeding aan de z.g. p.p. (pellagra-preventing) factor, welke uit nicotinezuur(a...

Lees verder
1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Pellagra

(It.), v., een vooral in de tropen, daar waar maïs hoofdvoedsel is, optredende ziekte, een avitaminose gekenmerkt door huidaandoening en stoornissen in de spijsvertering en het centrale zenuwstelsel: pellagra is het gevolg van eenzijdige voeding met slechte soorten maïs.

1949
2022-09-26
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Pellagra

aandoening van spijsvertering, zenuwstelsel en huid, optredend bij tekort aan vitamine B* in streken waar men zich voedt met slechte soorten maïs (Z.-Frankrijk, Italië). Zonder verandering in dieet gaan de lijders aan uitputting te gronde.

1948
2022-09-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

pellagra

o. moederkoorn-vergiftiging; Milanese roos (huidziekte).

1937
2022-09-26
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

pellagra

v. (It. [Gr. pella = huid + agra = ziekte]: Milanese roos: met huidziekte gepaard gaande ziekte).

1933
2022-09-26
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Pellagra

of Milaneesche roos, een in Z. landen, vooral Italië, voork. ziekte, welke aanvankelijk de huid, later ook het centrale zenuwstelsel aantast en dikwijls een doodeiijk verloop heeft. Over de oorzaak dezer ziekte verkeert men nog i/h duister.

1933
2022-09-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Pellagra

Een vooral in de tropen, daar waar maïs hoofdvoedsel is, optredende ziekte, gekenmerkt door huidaandoening, zenuwafwijking en maagdarmstoornis. In hoofdzaak wordt p. veroorzaakt door een onvoldoende opname van het vitamine B2.

1930
2022-09-26
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

pellagra

('pellagra) v. [Lat. pellis, huid] vlekachtige huidziekte die ontstaat o. a. door het gebruiken van bedorven maïs : de komt veel in Italië voor. Syn. Milanese roos.

Lees verder
1929
2022-09-26
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Pellagra

Milaneesche roos, Lombardische uitslag, een endemische ziekte in streken, waar maïs wordt verbouwd, inzonderheid in Opper-Italië en Zuid-Frankrijk; tast vooral personen aan, die reeds verzwakt waren door ziekten of ontbering. De voornaamste verschijnselen zijn het optreden van roode vlekken op de huid (vooral der handen), stoorniss...

Lees verder
1923
2022-09-26
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Pellagra

(pellis, huid en ἄγρα, klem; huidzeer), de Lombardische melaatschheid, een voornl. in Noord-Italië, Tyrol en Zuid-Frankrijk heerschende, doch ook elders, o. a. in Amerika waargenomen ziekte, met huidverschijnselen en andere stoornissen, voornl. van het centrale zenuwstelsel; syn. mal del sole (zonnekwaal), mal rosso (roo...

Lees verder
1923
2022-09-26
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Péllagra

de Lombardische melaatsheid, een voornl. in Noord-ltalië, Tyrol en ZuidFrankrijk heersende, doch ook elders, o.a. in Amerika waargenomen ziekte, met huidverschijnselen en andere stoornissen, voornl. van het centrale zenuwstelsel; syn. mal del sole (zonnekwaal), mal rosso (rode kwaal), risipola lombarda, maïdismus (naar de vermoedelijke oo...

Lees verder
1916
2022-09-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Pellagra

Pellagra, - Mal rosso, Mal del sole, Milaneesche roos, is een, vooral in Zuidelijke landen (NoordItalië), veel optredende ziekte. Zij tast bij voorkeur personen aan, die in het veld werken en dus veel aan den invloed van de zon zijn blootgesteld. De ziekte begint in het voorjaar met een hevig jeukende en brandende ontsteking der ontbloote huiddeele...

Lees verder
1908
2022-09-26
Vivat

Schrijver op Ensie

Pellagra

milaneesche roos, lombardische uitslag, Lepra lombardiea of mediolanensis, een endemische ziekte in streken waar maïs wordt verbouwd, inzonderheid in Opper-Italië en Zuid-Frankrijk; tast vooral personen aan, die, blootstaande aan de brandende zon, in het open veld zwaren arbeid verrichten. Hoofdverschijnselen: stoornissen in de spijsverte...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten