Wat is de betekenis van Pasen?

2021
2022-12-09
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Pasen

Pasen is een christelijk feest. Tijdens dit feest herdenken de christenen de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Pasen volgt na Goede Vrijdag, de dag dat Jezus Christus werd gekruisigd. Christenen geloven dat Jezus drie dagen na zijn dood opstond uit het graf waar hij na zijn sterven door kruisiging op Golgotha was neergelegd. Daarna verble...

Lees verder
2020
2022-12-09
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Pasen

verrijzenisfeest van Christus. christelijk feest ter herdenking van de verrijzenis van Christus uit de dood na zijn kruisiging, dat men op paaszondag en paasmaandag viert, resp. als kalenderdag de kerkelijke hoogdag of burgerlijke feestdag op de datum van paaszondag. Voorbeelden: Op welke datum wordt Pasen gevierd? De datum van de ee...

Lees verder
2019
2022-12-09
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Pasen

Pasen - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) (feest) het belangrijkste feest van het christendom, waarbij de Opstanding van Jesus centraal staat Pasen wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente.

Lees verder
2018
2022-12-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

Pasen

Pasen - zelfstandig naamwoord uitspraak: pa-sen 1. feest waarop herdacht wordt dat Christus uit het graf is opgestaan ♢ met Pasen komen er veel toeristen naar Nederland 1. als Pasen en Pinksteren op één dag vallen ...

Lees verder
2004
2022-12-09
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

Pasen

zie vijg.

2004
2022-12-09
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Pasen

De viering van Pasen in Rusland werd in de tiende eeuw geïntroduceerd. Het orthodoxe Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de volle maan in maart.

2000
2022-12-09
Bijgeloof

Lexicon van het Bijgeloof

Pasen

In de lente, als het ijs gesmolten is, kunnen we weer genieten van de levendige aanblik van beek en rivier, en wat leent zich beter als symbool van het einde der winter en de hoop op fris groen en nageslacht dan het ei, waaruit immers nieuw leven zal ontstaan; en dan is er ook nog de uiterst vruchtbare haas, het lentedier bij uitstek! Het ei stond...

Lees verder
2000
2022-12-09
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Pasen

Pasen, (joods) feest ter herdenking van de uittocht uit Egypte; (christelijk) feest ter nagedachtenis aan Jezus’ kruisiging en opstanding, op de zondag na de eerste volle maan in de lente; ook ter aanduiding van paaszondag en -maandag. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, nooit. Pasen (en pinksteren), billen en schaamdelen. Op z’n paasbest,...

Lees verder
1999
2022-12-09
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Pasen

Om Poaske eten wie aaier en stoet, / Dat ons 't haart doavert ien hoed. Men mocht vanouds met Pasen zo veel eieren eten als men wilde. Door ze bijv. in koffie, uienschillen of lindebloesem te koken werden ze bruin, geel of rosé gemaakt; door ze met spekzwoerd in te wrijven werden ze glanzend. In de poaskestoeten, wittebroden van soms we...

Lees verder
1994
2022-12-09
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Pasen

[via kerk. Lat./Gr. Pascha, van Hebr. pesach = voorbijgang] christelijk feest waarbij het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus worden herdacht.

1993
2022-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Pasen

Christelijk feest ter nagedachtenis van de kruisiging en opstanding van Christus

1991
2022-12-09
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Pasen

Hoewel nauwelijks behorend tot de Zaanse folklore, is vermeldenswaardig dat in de 19e eeuw, mogelijk ook al eerder, het ‘aierepikke’ (‘eitje-tik’) ter gelegenheid van Pasen algemeen verbreid was. Het werd in het openbaar, op straat, als spel beoefend. Boorsma noteerde als herinnering dat op de Dam in Zaandam met Pasen grote...

Lees verder
1990
2022-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

Pasen

Pasen - Verwijst naar de voornaamste feestdag van de christelijke kerk, waarop de opstanding van Jezus Christus wordt gevierd. In westerse kerken gebeurt dat tussen 22 maart en 25 april, afhankelijk van de datum van de eerste volle maan na het begin van de lente. Orthodoxe kerken gebruiken de juliaanse datum voor het begin van de lente en vieren Pa...

Lees verder
1982
2022-12-09
De Tale Kanaans

J. van Delden

Pasen

Aram. Pascha, Hebr. Pesach, oorspr. het feest der ongezuurde broden (matses), ter herdenking van de uittocht uit Egypte.

Lees verder
1973
2022-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Pasen

[Hebr. pesach], m., christelijk feest ter gedachtenis aan de opstanding van Christus: wij hebben dit jaar een vroege, een late pasen; een groene Kerstmis, een witte pasen , maar een witte Kerstmis, een groene Beloken -, zondag na Pasen; (in de Rooms-Katholieke Kerk) zijn houden, omstreeks Pasen te communie gaan (en biechten); als en Pinksteren op &...

Lees verder
1958
2022-12-09
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

PASEN

(Fr.: Peaske). In het volksleven in een deel van Frl. gekenmerkt door paasvuren, door het spelen met eieren op strand en duin op de eilanden (te Hollum een ‘Eislaandersduin’, op Schiermonnikoog het ‘Paeiskelaun’). Op Terschelling door een soort kermis: ‘Mei Paeske nei stran, mei Pinkster nei’t lan’. Daarbij...

Lees verder
1955
2022-12-09
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

PASEN

is het oudste christelijke feest en het centrum van het Kerkelijk .Jaar. Het eigenlijke kernpunt is de viering van de verlossing als een overgang van dood naar leven . Door het meevieren treden de Christenen in dit verlossingsmysterie in. In de Oudheid ontmoeten we twee opvattingen over Pasen, die ook in de liturgische practijk een weerslag hadden....

Lees verder
1952
2022-12-09
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Pasen

s., Peaske; Dinsdag na, Peasketrije.

1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Pasen

v. en o., 1. feest ter gedachtenis aan de opstanding van Jezus ; wij hebben dit jaar een vroege, een late Pasen; — een groene Kerstmis, een witte Pasen, maar een witte Kerstmis, een groene Pasen; — Beloken Pasen, Zondag na Pasen : —(R.-K.) zijn Pasen houden, omstreeks Pasen biechten en te communie gaan; — als Pasen en Pinkst...

Lees verder
1949
2022-12-09
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Pasen

zie Paasfeest.