Wat is de betekenis van Palmen?

2024-07-23
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-23
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

palmen

Oude lengtemaat ter grootte van de breedte van de menselijke handpalm, c. 9 cm. Bij de invoering van het metrieke stelsel in 1820 gelijkgesteld aan de decimeter. In het steenhouwersvak wordt de term daarvoor nog gebruikt.

2024-07-23
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Palmen

v., palmje.

2024-07-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Palmen

I. (palmde, heeft gepalmd), (Zuidn.) op Palmzondag gewijde palmtakjes op de hoeken der bezaaide velden of tussen de wassende vruchten steken. II. (palmde, heeft gepalmd), 1. (overg.) iets omvatten en door hand over hand te grijpen naar zich toehalen; — (wederk.) zich palmen naar iets, hand over hand grijpende zich daarheen voortbewege...

2024-07-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Palmen

bomen met onvertakte stam, die uitloopt in brede bladerenkroon. Bladeren gesteeld, waaiervormig of veervormig ingesneden. Grote rijke bloeiwijzen met kleine bloemen. Vrucht enkelvoudig, bes of steenvrucht. Dadel-P. (Hyphaena) is aan de top in takken verdeeld, kan tot 47 m hoog worden. Ook in Z.-Europa. De stam van sommige soorten bevat voedzaam mee...

2024-07-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

palmen

I. palmde, h. gepalmd (iets omvatten en door hand over hand te grijpen naar zich toehalen; refl. hand over hand grijpend zich ergens heen voortbewegen): zich aan een touw naar boven palmen. II. palmde, h. gepalmd (Z.-N. met gevrijde palmtakjes voorzien): een veld palmen.

2024-07-23
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Palmen

boomvormige gewassen in meer dan 1200' soorten, groote, gevederde of waaiervormige bladeren, groeien voornamelijk i/d tropen; zijn ook geacclimatiseerd i/h Z. v. Europa. Vele p. leveren bessen of steenvruchten ( → dadelpalm, → cocospalm, enz.) en zijn v. groot belang, zoowel v/d inboorlingen als v/d uitv. v. haar producten.

2024-07-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Palmen

(Palmae), een eenzaadlobbige plantenfamilie met waaier- of veervormige bladeren. Komt vnl. in tropen en subtropische streken voor. Enkele soorten (Chamaerops en Trachycarpus) kunnen in onze streken bij niet al te strenge winters zelfs buiten overblijven. Wild komt in Z. Europa alleen de dwergpalm (Chamaerops humilis) voor. De bloemen zijn meestal e...

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-23
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Palmen

Tot de statigste en sierlijkste bomen ter wereld behoren zeker de palmen, die den Europeaan onmiddellijk den indruk en het eigenaardige gevoel geven, dat hij zich in de tropen bevindt. Behalve de dadel- en kokospalmen, die wij reeds behandelden, bestaat er een uitgebreide palmenfamilie van meer dan 800 soorten; bijv. verscheidene varenpalmen, in Zu...