2019-10-20

Pakhuizen in Wormer

Enkele pakhuizen langs de Zaan zijn nog van hout, zoals het pakhuis Schepel (Veerdijk 22), oorspronkelijk behorend bij oliemolen ‘De Schepel’ en in 1875 - na de sloop van de molen - vernieuwd en bestemd voor cacaoopslag. De naastgelegen graanpakhuizen Maas (Veerdijk 23; 1875), later gebruikt voor cacao, en Waal (Veerdijk 24; 1880) zijn eveneens in hout uitgevoerd. Zo ook het nu als woonhuis dienende pakhuis Riga (Veerdijk 63; circa 1915).