Wat is de betekenis van Overige gegevens?

2023-12-11
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Overige gegevens

Onderdeel van het financieel verslag waarin de accountantsverklaring, de statutaire regeling over de winstbestemming, de winstverdeling en een opgave van gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de onderneming zijn opgenomen.

2023-12-11
PR Begrippen Begrepen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Overige gegevens

Overige gegevens zijn onderdeel van het financieel jaarverslag bestaande uit de statutaire bepaling, de accountantsverklaring, de verlies- en de winstdeling en een lijst van personen met een bijzonder zeggenschapsrecht.