Gepubliceerd op 20-04-2017

Overige gegevens

betekenis & definitie

Onderdeel van het financieel verslag waarin de accountantsverklaring, de statutaire regeling over de winstbestemming, de winstverdeling en een opgave van gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de onderneming zijn opgenomen.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.