Wat is de betekenis van Overeenkomstig (2)?

2024-07-18
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Overeenkomstig (2)

Overeenkomstig (2) - Overeenkomstig vz. in overeenkomst met: overeenkomstig de wet, ontvangen bevelen handelen; hij werd overeenkomstig zijn hoogen rang ontvangen; iem. overeenkomstig zijne verdiensten beloonen; dat is overeenkomstig de waarheid, de omstandigheden.