Wat is de betekenis van overeenkomstig?

2024-06-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-17
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

overeenkomstig

overeenkomstig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: o-ver-een-kom-stig 1. gelijk aan ♢ overeenkomstig onze afspraak, betaalt u 100 euro 2. van dezelfde soort, wat erop lijkt ♢ we hebben overeenkom...

2024-06-17
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

overeenkomstig

volgens.

2024-06-17
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Overeenkomstig

1. overeenkomstig. 2. praep., neffens.

2024-06-17
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Overeenkomstig

I. bn. bw., 1. gelijkenis vertonend, soortgelijk, eender: in de drie eerste evangeliën vindt men veel overeenkomstige plaatsen; 2. dezelfde plaats innemend als een andere zaak in haar verband, corresponderend; (meetk.) de overeenkomstige hoeken van twee gelijkvormige driehoeken; 3. overeenstemmende, strokende, niet in strijd zij...

2024-06-17
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

overeenkomstig

1 bn. (overeenstemmend, overeenkomend): de kopie is overeenkomstig met het origineel; meetk. twee overeenkomstige hoeken; 2 vz. (volgens, overeenstemmend met): dat is overeenkomstig de waarheid, niet overeenkomstig uw beginselen; overeenkomstigheid v.

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

overeenkomstig

(ovəre:n’komstəch) I. bn. en bw. 1. soortgelijk, eender : -e plaatsen in de drie eerste evangeliën. 2.gelijk : een tekst vergelijken met de -e plaatsen in het oorspronkelijke. 3. Meetk. aan dezelfde kant van de snijlijn gelegen en met de opening naar dezelfde kant gericht : A en B zijn -e hoeken. 4. strokend, overeenstemmend: de kop...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

overeenkomstig

I. bn. en bw., 1. gelijkenis vertonend, soortgelijk, eender: in de drie eerste evangeliën vindt men veel overeenkomstige plaatsen; op overeenkomstige wijze; 2. dezelfde plaats innemend als een andere zaak in haar verband, corresponderend: een overeenkomstig geval; (meetkunde) de overeenkomstige hoeken van twee gelijkvormige driehoeken; 3. over...