Wat is de betekenis van onderzoek?

2020
2021-03-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

onderzoek

Het begrip onderzoek heeft 3 verschillende betekenissen: 1) handeling van het onderzoeken. handeling van het onderzoeken, met de bedoeling om door een verzameling en analyse van gegevens tot een oplossing voor een bepaald probleem of een antwoord op een bepaalde vraag te komen, meestal binnen een bepaald vakgebied; gezamenlijke nasporingen b...

Lees verder
2019
2021-03-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderzoek

ònderzoek - Zelfstandignaamwoord 1. het onderzoeken van iets Hij deed een onderzoek naar de herkomst van de Afrikaanse taal. onderzoek - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van onderzoeken ♢ Ik onderzoek 2. gebiedende...

Lees verder
2018
2021-03-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderzoek

onderzoek - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-zoek 1. het precies kijken wat er aan de hand is ♢ de dokter doet onderzoek naar de oorzaak van zijn duizeligheid Zelfstandig naamwoord: on-der-zoek het onderzoek...

Lees verder
2017
2021-03-07
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderzoek

Onderzoek is een verzamelbegrip voor het onderdeel onderzoek in het werkproces. Met onderzoek wordt bedoeld het orienterend onderzoek, verkennend onderzoek, historisch onderzoek, nader onderzoek, saneringsonderzoek, nul-situatieonderzoek en depotkeuringen.

2016
2021-03-07
Cijfers spreken

Cijfers spreken

onderzoek

Doelgerichte activiteit om voor het helpen oplossen van een onderkend 'probleem' kennis op te doen die nieuw is.

2012
2021-03-07
Basisboek Facility Management

Basisboek Facility Management

onderzoek

Het stellen van een vraag en het op systematische en controleerbare manier zoeken van betrouwbare antwoorden op die vraag.

1973
2021-03-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

onderzoek

o. (g. mv.), de handeling van te onderzoeken, (ook) gezamenlijke nasporingen betreffende een zaak: zich met een — belasten; de zaak is in —, wordt thans onderzocht; gerechtelijke nasporing: de justitie zal een — instellen; het wetenschappelijk —, het navorsen van enig object van wetenschap; beproeving: het — van materi...

Lees verder
1954
2021-03-07
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Onderzoek

moet de arts in staat stellen tot een diagnose en daarop volgende therapie. Het algemene „oriënterende” onderzoek bestaat uit het opnemen van het ziekteverhaal of anamnese, de inspectie, (bezichtiging), de palpatie (betasting), de percussie (beklopping) en de auscultatie (beluistering). Daarna volgen eventueel speciale methoden om...

Lees verder
1950
2021-03-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Onderzoek

o., de handeling van te onderzoeken, (ook) gezamenlijke nasporingen betreffende een zaak: zich met een onderzoek belasten; onderzoek doen naar iets; — gerechtelijke nasporing: de justitie doet onderzoek, zal een onderzoek instellen; onderzoek naar het vaderschap ; een deskundig onderzoek ; — het wetenschappelijk onderzoek, het navorsen...

Lees verder
1933
2021-03-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Onderzoek

(Ned. recht). Men kan het o. in strafzaken verdeelen in het voorbereidend o. en het o. ter → terechtzitting; het eerste wederom in opsporingsonderzoek, geleid door den officier of den hulpofficier van justitie en het gerechtelijk vooronderzoek door den rechter-commissaris. Indien de officier van justitie, hetzij door een bij hem ingekomen proc...

Lees verder
1926
2021-03-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Onderzoek

Het woord onderzoek duidt aan de werkzaamheid van het onderzoeken, de nasporing, ook de gezamenlijke nasporingen betreffende een zaak; in het algemeen op wetenschappelijk gebied: een deskundig onderzoek naar iets instellen; een medisch onderzoeknaar een of ander ziekteverschijnsel doen ; een justitieel onderzoek naar een diefstal of moord; en zoo o...

Lees verder
1898
2021-03-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onderzoek

Onderzoek o. de handeling van te onderzoeken, (ook) de gezamenlijke nasporingen betreffende eene zaak : dit onderzoek zal ons eenige oogenblikken moeten ophouden; zich met een onderzoek belasten; onderzoek doen naar iets; — gerechtelijke nasporing : heden is hier ter stede een diefstal gepleegd; de justitie doet onderzoek, zal een onderzoek i...

Lees verder