Wat is de betekenis van onderbreking?

2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onderbreking

onderbreking - Zelfstandignaamwoord 1. een tijdelijk staken van activiteit door een onverwachte gebeurtenis Een onderbreking verstoorde de vergadering. 2. een kort ophouden van bezigheden als pauze Het toneel herbegon na een korte onderbreking tijdens dew...

Lees verder
2018
2022-07-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

onderbreking

onderbreking - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-bre-king 1. het afbreken of laten stoppen ♢ hij heeft urenlang, zonder onderbreking, staan praten 2. uitroep of opmerking waarmee je iemand onderbreekt ...

Lees verder
1990
2022-07-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

onderbreking

onderbreking - Te gebruiken in de betekenis van afgebroken, geïnterumpeerd. Gebruik 'gebroken' in de betekenis van beschadiging.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Onderbreking

v. (-en), 1. het onderbreken; zonder onderbreking, aan één stuk door; 2. keer dat iets onderbroken wordt.

Lees verder
1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onderbreking

v. (-en), tusschenbeide komende verhindering, verstoring, afbreking: deze zaak is ernstig en duldt geene onderbreking of verstrooidheid; — het verstoren van iemands spreken door hem in de rede te vallen : hij scheen min of meer gestoord over de onderbreking zijner rede; — (in toepassing op woorden, die men zelf spreekt of voorleest) st...

Lees verder