Wat is de betekenis van Onbesproken?

2019
2021-08-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

onbesproken

onbesproken - Bijvoeglijk naamwoord 1. dat ergens niet over kwaadgesproken kan worden, vooral in combinatie met gedrag en levenswandel De brave man heeft een onbesproken levenswandel gehad. Met zijn onbesproken gedrag is hij de ideale voorzitter voor onze club....

Lees verder
1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

onbesproken

(het accent wisselt), bn. en bw., 1. onberispelijk, zo zuiver van handel en wandel dat er nooit iets op aangemerkt is: on'besproken van gedrag; zich on'besproken gedragen; 2. niet behandeld door erover te spreken: iets onbespro'ken laten; er niet over spreken: onbespro'ken blijven; 3. niet besproken, niet vooraf besteld: op he...

Lees verder
1952
2021-08-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Onbesproken

adj., ûnbisprutsen, -bilekke, -bipraet.

1950
2021-08-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Onbesproken

bn. bw., 1. onberispelijk, zo zuiver van handel en wandel, dat er nooit iets op aangemerkt is: on'besproken van gedrag; iemands goede en on'besproken naam; zich on'besproken gedragen; 2. niet behandeld door erover te spreken: iets onbespro'ken laten, er niet over spreken; onbespro'ken blijven;...

Lees verder
1898
2021-08-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Onbesproken

bn. bw. onberispelijk, te goeder naam en faam bekend, zoo zuiver van handel en wandel, dat er niets op te zeggen, niets op aan te merken valt: wij verheugen ons heden ten dage in het bezit van onbesproken rechtscolleges; onbesproken van gedrag; — door niemand onbesproken, bij iedereen in kwaad gerucht staande: een jongeling, van onbesproken g...

Lees verder