Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Onbesproken

betekenis & definitie

bn. bw.,

1. onberispelijk, zo zuiver van handel en wandel, dat er nooit iets op aangemerkt is: on'besproken van gedrag; iemands goede en on'besproken naam; zich on'besproken gedragen;
2. niet behandeld door erover te spreken: iets onbespro'ken laten, er niet over spreken; onbespro'ken blijven;
3. niet besproken, niet vooraf besteld: in de loge hiernaast zijn nog een paar on'besproken plaatsen.