Synoniemen van onbekwaam

2020-04-03

onbekwaam

Het begrip onbekwaam heeft 2 verschillende betekenissen: 1) door een wettelijke procedure zijn handelingsbekwaamheid verloren hebbend; juridisch handelingsonbekwaam verklaard zijn 2) niet in staat om iets naar behoren te doen; niet in staat om zelfstandig adequaat te handelen; ongeschikt

2020-04-03

onbekwaam

onbekwaam - Bijvoeglijk naamwoord 1. (van een persoon) niet in staat om bepaalde taken of functies goed uit te voeren Woordherkomst afleiding van bekwaam met het voorvoegsel on- Synoniemen incompetent Antoniemen bekwaam, competent

2020-04-03

onbekwaam

onbekwaam - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: on-be-kwaam 1. wie iets niet goed kan ♢ hij is onbekwaam om voor de klas te staan 2. juridisch niet bevoegd tot handelen ♢ hij is onbekwaam om getuige te zijn 3. als je onder invloed van alcohol niet meer goed kunt staan, lopen, denken ...

2020-04-03

onbekwaam

door het gebruik van alcohol niet in staat om te denken of als een denkend wezen te handelen; door de drank helemaal beneveld, beschonken. Voorbeeld: ‘Ik heb hem nog nooit onbekwaam gezien.’ Bij P. Bernagie (‘StudentenLeven’. 1684) lezen we ‘nuchteren en bekwaam’. Je moet niet denken, dat, dat ik onbekwaam ben - neen, ik ben zoo nuchteren, als jij, met al je malle wijsheid, durft denken. Fokke, A. Simonsz.: Verzameling der Werken van-, 12 dln. 1830-18 35, geciteerd in het WNT

2020-04-03

Onbekwaam

bn. (...kwamer, -st), niet bekwaam, ongeschikt, onbruikbaar : een onbekwaam ambtenaar; een der onbekwaamste officieren van het leger; hij is al heel onbekwaam in zijn vak; de liefde maakt ons achterdochtig, jaloersch, onredelijk, onbekwaam. tot onze allergewoonste bezigheden; de wanhoop verduistert ons verstand en maakt ons onbekwaam om tegen het lot te worstelen; daarvoor ongeschikt, daartoe niet in staat: tot alles onbekwaam, ongeschikt om iets hoegenaamd te doen; — (art.) onbekwaam busk...

2020-04-03

onbekwaam

(onbə'kwa:m) bn. en bw. (...kwamer, -st) 1. onbedreven, ongeschikt : hij is in zijn vak 2. verzachtend voor dronken, beschonken: ik heb hem nooit gezien.