2019-09-15

O’Connell

O’Connell (Daniël), een vermaard Iersch volksleider, geboren den 6den Augustus 1775 te Cahir bij Cahirciveen in het graafschap Kerry, bezocht als toekomstig geestelijke de Jezuïetenschool te St. Omer en het Engelsche collège te Douai, keerde in 1794 naar Ierland terug, betrad de regtsgeleerde loopbaan en werd in 1798 advocaat te Londen. Hij onderscheidde zich weldra als een uitstekend redenaar en als een ijveraar voor zijn vaderland. Toen in 1800 de legislatieve vereeniging van Ierland met...

Lees verder
2019-09-15

O’Connell

O’Connell (Daniël), Iersch staatsman, geb. 1776 uit een oud geslacht te Cahirciveen (Kerry), overl. 1847 te Genua, aanvankelijk voor den geestelijken stand bestemd, ging over tot de studie van het recht, werd een zeer gezien advocaat te Dublin, ijverde in vergaderingen en bladen sterk voor een zelfstandig Ierland en richtte in 1823, toen de regeering hardnekkig de emancipatie der Katholieken, welke in het Lagerhuis een meerderheid vond, bleef weigeren, een Katholieke vereeniging op, die zich...

Lees verder