2020-01-27

O tempora, o mores!

O tempora, o mores! o tijden, o zeden!

2020-01-27

o tempora o mores!

o tempora o mores! - o tijden, o zeden.

2019-09-19

o tempora

o mores, (Lat.) o tijden, o zeden!

2020-01-27

O témpora! O mores!

(Lat.) = O tijden! O zeden! Door Cicero vaak aangehaalde verzuchting en aanklacht (Actio in Verrem, 4, 25,56; In Catilinam, 1,1, 2; De domo sua, 53,137 enz.).

2019-11-14

o

Deze letter wordt vooral gebruikt als versterking, verbonden met andere uitroepen of als zodanig gebezigde uitdrukkingen. Voorbeelden zijn [i]o God!; o godskes; o gottegod; o grote god, o gut!; o heer; o here beware; o hemel!; o Jezus!; ojee!; o jeere; o jeminie!; ojakkes!; o lieve god (in de hemel); o mijn god; o moeder Maria. O[/i] staat ook vaak in de plaats van God of gans. Zo bij o bloedt, o Doot, o lyden. In Bredero’s Moortje [1617] komt voor o mijn...

2019-07-17

O

O', - voor Iersche namen = zoon.

2019-10-16

O

Vijftiende letter van het alphabet, overeenkomende met de Grieksche korte o (o-mikron). De o komt open en gesloten, kort en lang voor. Afkortingen: O als scheik. symbool = oxygenium, ➝ zuurstof; oin scheik. (zie ➝Metastand) = ortho-; O ter aanduiding van windstreek = Oost, Oostelijk, Oosten, ook: Oosterlengte; o in grammatica = onzijdig; Ω—Ohm (zie ➝ Eenheid, II, 4°); o.a. = onder anderen; ob. = (Lat.) ➝ obiit, is gestorven; O. Carm. = Ordo Fratrum Carmelitarum an...

2018-09-27

O

v. (-’s), 15e letter van het alphabet, — (spr.) het is eene ronde o, ‘t is zoo rond als eene o, ’t is zoo klaar als de dag, ’t is duidelijk en zeker: ‘t is eene ronde o, die tapt die moet borgen, 't is klaar en zeker, dat men de gevolgen zijner handelingen dragen moet; — ‘t is O P op, of ‘t is een O met een P op, (scherts.) de voorraad van spijs en drank, van geld of andere benoodigdheden is op of verteerd; — de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die...

2018-08-10

O

O is in het Nederlandsch en in de meeste Westersche talen de 15de, doch in het Latijn de 14de letter van het alphabet en tevens de vierde onder de klinkers. Zij wordt voortgebragt door de tong eenigzins terug te trekken en haar achterste gedeelte op te stuwen, terwijl de opening van den mond eene ronde gedaante aanneemt. In de Indo-Germaansche talen behoort de O, evenals de E tot de nieuwere klankvormen, daar de lange O gewoonlijk uit au, somtijds ook uit de lange a, en de korte o doorgaans uit...

2017-05-11

O

over to you

2019-10-14

O

Vorm van benen.

2017-10-30

-o

-o - Achtervoegsel 1. vormt toegevoegd een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord (of het eerste deel daarvan) een licht pejoratieve aanduiding van een persoon met de eigenschap die door het naamwoord wordt uitgedrukt De landelijke partijen moeten het bij de gemeenteraadsverkiezingen steeds meer afleggen tegen de lokalo's Woordherkomst mogelijk in navolging van een persoon aanduidende woorden uit het Spaans en Italiaans waarvan...

2019-09-19

O (

voor Ierse namen; zoon van, bv. OConnel. OMeara).

2019-10-29

O. M. O

Maandblad van den Vlaamschen Leeraarsbond van het O(fficieel) M(iddelbaar) O(nderwijs); vandaar soms gebruikt om den bond zelf aan te duiden. Gesticht in de na-oorlogsche jaren, steeds onder de leiding van dr. Hansen, nu studieprefect van het kon. Atheneum te Antwerpen, voorzitter, en dr. J. Uytterhoeven, secretaris. Bloeiende vereeniging van leerkrachten uit alle graden van het M.O., de voorbereidende afdeeling niet uitgesloten. Neutraal. Werkend vooral voor de beroepsbelangen van de leden, met...

2018-09-27

Mores

Mores v. mv. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leeren, hem terechtzetten, tot zijn plicht brengen; o tempora, o mores ! o tijden, o zeden !

2019-07-10

mores

mores - v. mv. zeden, gebruiken; (fig.) iem. mores leeren, hem te recht zetten, tot zijnen plicht brengen; o tempora, o mores! o tijden, o zeden! morgana (fata), v. luchtspiegeling

2017-05-11

O&O-fondsen

Zie Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen.

2019-01-24

I. O. O. F

I. O. O. F - de meest gebruikelijke aanduiding voor de „Independent Order of Odd-Fellows”. Zie ODD-FELLOWS.

2019-10-29

O-mikron

(Gr., = kleine o), zestiende letter van het Gr. alphabet (O, o), overeenkomend met onze o.

2019-01-12

O (letter)

O (letter) - is de 14e letter van ons alphabet, ontleend aan de Phoenicische ain (= oog). De Grieken hebben een afzonderlijk teeken voor de korte (o mikron) — en de lange o (o mega). Als cijfer beteekende bij de Grieken de eerste 70 — de tweede 800. Afkortingen zijn: O. = Oosten o. a. = onder anderen Oct. = October O. I. = Oost-Indië o. i. = onzes inziens O.L. = Oosterlengte O.N.O. = Oost-Noord-Oost Op. = opus (Lat. werk) O. S. = Oude stijl (Juliaansche tijdrekening) O. T. = Oude Testament...