Wat is de betekenis van Nummer?

2019
2021-01-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

nummer

nummer - Zelfstandignaamwoord 1. een aanduiding met een getal 2. lied Op zijn nieuwe album staat voor het eerst een Engelstalig nummer. nummer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van nummeren ♢ Ik nummer 2. gebieden...

Lees verder
2018
2021-01-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

nummer

nummer - zelfstandig naamwoord uitspraak: num-mer 1. cijfer of getal dat de plaats in een reeks aangeeft ♢ op welk huisnummer woon je? 2. optreden van een artiest in een show ♢ wat voor nummer d...

Lees verder
2017
2021-01-15
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Nummer

Nummer - een aardige kerel. Thans AB-slang. Gedacht wordt aan een circusnummer. Iemand op zijn nummer zetten: een nu algemeen gebruikte uitdr. voor iemand terechtwijzen. Oorspr. in de taal van de kazerne bete­ kende het echter: iemand op zijn voorman zetten. De aantredende manschappen die in het gelid moesten staan wisten pas na nummering welke pla...

Lees verder
1998
2021-01-15
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

nummer

jaartal

1983
2021-01-15
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Nummer

Een nummer is een archiefbestanddeel, dat van een eigen kenteken is voorzien. Deze definitie is gelijkluidend aan N.A.T. nr. 3. In een archiefinventaris wordt een nummer exclusief aan één archiefbestanddeel toegekend, in een dossierinventaris kan aan verschillende dossiers hetzelfde (code)nummer zijn gegeven.

Lees verder
1950
2021-01-15
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Nummer

o. (-s), 1. getalmerk, cijfer in zover het dient om de plaats van een persoon of een voorwerp in een reeks aan te duiden: het nummer van een huis; (spr.) iem. op zijn nummer zetten, iem. die zich te veel aanmatigt terechtwijzen; 2. persoon of zaak als door een rangcijfer aangeduid: hij is nummer één van de voordracht...

Lees verder
1939
2021-01-15
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Nummer

Wie men op elf taxeert.

1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Nummer

o. (-s), getalmerk, cijfer, in zoover het dient om de plaats van een persoon of een voorwerp in eene reeks aan te duiden: het nummer van een huis; weet gij ook op welk nummer de honderdduizend is gevallen ?; — (spr.) iem. op zijn nummer zetten, iem. die zich te veel aanmatigt terechtwijzen: — (ook) de persoon of zaak door zeker nummer...

Lees verder