Synoniemen van Nummer

2019-11-20

Nummer

Nummer - een aardige kerel. Thans AB-slang. Gedacht wordt aan een circusnummer. Iemand op zijn nummer zetten: een nu algemeen gebruikte uitdr. voor iemand terechtwijzen. Oorspr. in de taal van de kazerne bete­ kende het echter: iemand op zijn voorman zetten. De aantredende manschappen die in het gelid moesten staan wisten pas na nummering welke plaats zij in de marcherende troep konden innemen.

2019-11-20

Nummer

Een nummer is een archiefbestanddeel, dat van een eigen kenteken is voorzien. Deze definitie is gelijkluidend aan N.A.T. nr. 3. In een archiefinventaris wordt een nummer exclusief aan één archiefbestanddeel toegekend, in een dossierinventaris kan aan verschillende dossiers hetzelfde (code)nummer zijn gegeven.

2019-11-20

nummer

nummer - Zelfstandignaamwoord 1. een aanduiding met een getal 2. lied Op zijn nieuwe album staat voor het eerst een Engelstalig nummer. nummer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van nummeren ♢ Ik nummer 2. gebiedende wijs van nummeren nummer! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van nummeren <...

2019-11-20

nummer

jaartal

2019-11-20

nummer

nummer - zelfstandig naamwoord uitspraak: num-mer 1. cijfer of getal dat de plaats in een reeks aangeeft ♢ op welk huisnummer woon je? 2. optreden van een artiest in een show ♢ wat voor nummer doe jij bij de talentenjacht? Zelfstandig naamwoord: num-mer het nummer ...

2019-11-20

Nummer

o. (-s), getalmerk, cijfer, in zoover het dient om de plaats van een persoon of een voorwerp in eene reeks aan te duiden: het nummer van een huis; weet gij ook op welk nummer de honderdduizend is gevallen ?; — (spr.) iem. op zijn nummer zetten, iem. die zich te veel aanmatigt terechtwijzen: — (ook) de persoon of zaak door zeker nummer aangeduid: hij is nummer één van de voordracht; hij woont in de Voorstraat Nr. 11; nummer honderd, zie honderd; hij behoorde in nummer elf te zitten, in een...

2019-11-20

Nummer

Wie men op elf taxeert.