Wat is de betekenis van Norm?

2021
2022-12-04
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Norm

Een norm is een manier van doen die volgens algemene opvattingen geldt als normaal. Tevens is het een concreet vastgestelde waarde die de standaard als referentiepunt geeft. In de eerste betekenis van het woord is een norm onderdeel van de normen en waarden: "Het is de norm dat iedereen veilig moet kunnen leven in zijn of haar eigen land." Een norm...

Lees verder
2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

norm

norm - Zelfstandignaamwoord 1. stelsel van meestal ongeschreven gedragsregels, gebaseerd op een stelsel van waarden 2. regel voor de normalisatie Verwante begrippen regel, richtlijn, standaardmaat, maatstaf

Lees verder
2018
2022-12-04
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Norm

Uitspraak over een overeengekomen te bereiken doel van de zorgverlening aan de hand waarvan toetsing plaats kan vinden. Een norm is mono- of multidisciplinair, doet een uitspraak over het doel van de zorgverlening en beschrijft een niveau wat men zo goed mogelijk moet benaderen; is gebaseerd op consensus tussen belanghebbenden, doet een uitspraak o...

Lees verder
2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

norm

norm - zelfstandig naamwoord 1. waar mensen zich aan moeten houden ♢ de norm om te slagen is dat je een 8 moet halen voor deze test 1. de norm voor fatsoen [waar je je aan moet houden als je fatsoenlijk wilt zij...

Lees verder
2017
2022-12-04
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Norm

Richtlijn voor het gedrag.

2016
2022-12-04
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Norm

Zie veiligheidsnorm.

2007
2022-12-04
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Norm

Morele normen zijn maatstaven voor het juiste handelen. Het woord ‘norm’ (van het Latijn) stamt uit de antieke bouwtechniek waar rechte hoeken met behulp van een ‘norma’ werden bepaald. Dit ideaal van de rechthoekigheid, dat onomstotelijke geometrische maatstaven veronderstelt, drukt in overdrachtelijke zin ook zijn stempel op een architectuur van...

Lees verder
2000
2022-12-04
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Norm

Rechtsregel, gedragsregel die door het recht wordt voorgeschreven.

1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Norm

[v. Lat. norma = winkelhaak, richtsnoer] maatstaf, richtsnoer, regel; toestand die de gewone toestand is; toestand waarnaar men zich moet richten, gedragsregel.

1993
2022-12-04
NIMA

Nima marketing lexicon

Norm

Geschreven (expliciete) of ongeschreven (impliciete) gedragsregel.

1990
2022-12-04
BDI

BDI terminologie

norm

vastomlijnde, aanbevolen dan wel verplicht gestelde richtlijn met betrekking tot een werkwijze of produkt, opgesteld door een nationaal of internationaal normalisatie-instituut.

1990
2022-12-04
Logistiek

Logistieke begrippenlijst

Norm

norm is een richtsnoer voor handelen. Normen ontstaan als gevolg van onderlinge afspraken en worden gebruikt om gemeten waarden mee te vergelijken.

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

norm

[Lat. norma, richtsnoer], v./m. (-en), 1. regel, richtsnoer, de toestand die voor een categorie van personen of zaken de gewone is of waarnaar zij zich kunnen of moeten richten: een stellen: afwijkend van de voorgeschreven 2. (ook: norma) verkorte titel van een boek aan de voet van de eerste bladzijde van ieder vel druks. RECHT Norm betekent in...

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Norm

richtsnoer, voorbeeld, regel.

1952
2022-12-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Norm

s., noarm, regel.

1951
2022-12-04
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

norm

norm.

1951
2022-12-04
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Norm

norm, regel, voorschrift, richtsnoer.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Norm

(<Fr.), v. (-en), 1. regel, richtsnoer, de toestand die voor een categorie van personen of zaken de gewone is of waarnaar zij zich kunnen of moeten richten: een norm stellen; afwijkende van de voorgeschreven norm; 2. (boekdr.) verkorte titel van een boek aan de voet der eerste bladzijde van ieder vel druks; ook norma.

Lees verder
1949
2022-12-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Norm

regel, richtsnoer.

1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

norm

norma, v. maatstaf, regel, richtsnoer, voorschrift.