Wat is de betekenis van Normaal?

2021
2021-10-26
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Normaal

Normaal is datgene wat door de meeste mensen geaccepteerd wordt of dat wat de meeste mensen doen. Het wijkt niet af van de gangbare praktijk, ofwel iets verloopt volgens de regel. Wat precies als normaal wordt gedefinieerd hangt dus af van de omstandigheden en is vaak cultuurgebonden. Wat bij de een als normaal wordt beschouwd kan bij de ander tege...

Lees verder
2020
2021-10-26
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

normaal

(1979) (Leiden, jeugd) zoals gewoonlijk. • normaal - als gewoonlijk. Kom je thuis eten? Normaal. Leiden. (NRC Handelsblad, 10/03/1979, over jeugdtaal)

Lees verder
2019
2021-10-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

normaal

normaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. gangbaar, gewoon Dat is een normale manier om een aanbod af te slaan. 2. als norm dienend 3. (wiskunde) (natuurkunde) loodrecht (normaalkracht, normaalvector) normaal - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) loodlijn 2. (meteorologie)...

Lees verder
2018
2021-10-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

normaal

normaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: nor-maal 1. wat veel voorkomt of gebruikt wordt ♢ 35 graden is geen normale temperatuur 1. een normaal mens [wie goed bij zijn verstand is] ...

Lees verder
1994
2021-10-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Normaal

[Fr.normal, van Lat. normalist naar de winkelhaak gemaakt, recht] I zn 1 (wisk.) loodlijn; 2 gemiddelde waarde; II bn & bw 1 volgens de norm, volgens de standaard; 2 dat wat in de regel voorkomt, dat wat ideaal is; 3 in overeenstemming met de geldende opvattingen over wat behoorlijk is; 4 in neg...

Lees verder
1991
2021-10-26
Lesbotaal Lexicon (1991)

Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal (1991). Geschreven door Kunst, Hanneke, en Xandra Schutte.

Normaal

Normaal - hetero. Honderden malen heb ik met jongelui gedanst en met zeker meer dan twintig jongens ben ik in den loop der jaren ‘geweest’. Niemand kan mij dus verwijten, dat ik niet heb geprobeerd ‘normale’ wegen te bewandelen. (Stokvis, 1939). Ik moet je wat zeggen moeder... ik ben verliefd op Bep. Ik geloof dat ik niet no...

Lees verder
1981
2021-10-26
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Normaal

zijn de afmetingen en functies zoals ze voorkomen bij de gezonde mens, gezien in het kader van de individuele verscheidenheid, overeenkomstig leeftijd, geslacht en constitutie. Een niet vastomlijnd begrip. Afwijkingen van de normale toestand zijn niet noodzakelijkerwijs ziekelijke stoornissen.

Lees verder
1973
2021-10-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

normaal

[→Lat.], bn. en bw., 1. overeenkomstig de regel, regelmatig, gewoon (e): bij normale ontwikkeling; zijn temperatuur is —; dat is een — verschijnsel, niet bijzonders of verontrustends; hij is niet -, van iemand wiens geestvermogens niet in orde zijn; onder normale omstandigheden, gewoonlijk, meestal, als regel; 2. als norm dienend:...

Lees verder
1972
2021-10-26
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Normaal

Ned. popgroep bestaande uit Buizen’ Beernd (zang), Kempen Paul Mealmoes (gitaar), Wimken van Diene (basgitaar) en Brekken Jan Schampschot (drums). De vier leden komen allen uit de Achterhoek. Uitgangspunten van hun muziek zijn het spelen van pure rock and roll met zang in het Achterhoeks dialect. Vanaf 1975 speelde de groep volgens deze opzet...

Lees verder
1965
2021-10-26
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

NORMAAL

conform aan een regel. Het begrip ‘normaal’ is relatief, verschilt per tijdperk en per socio-cultureel milieu: met vakantie gaan is vandaag aan de dag ‘normaal’, maar was dit niet in het begin van deze eeuw; de hartslag beheersen lijkt ons iets bijzonders, terwijl het in India onder yogi’s gebruikelijk is.

1955
2021-10-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Normaal

regelmatig, gewoon; volgens de regel

1952
2021-10-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Normaal

adj. & adv., normael, gewoan.

1950
2021-10-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Normaal

I. NORMAAL' (<Fr.-Lat.), bn. bw., 1. overeenkomstig de regel, regelmatig, gewoon: bij normale ontwikkeling ; zijn temperatuur is normaal; dat is een normaal verschijnsel, niets bijzonders of verontrustends; — hij is niet normaal, van iem. die dronken is, of wiens geestvermogens niet in orde zijn; — in n...

Lees verder
1949
2021-10-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Normaal

de loodlijn in een punt van een kromme op de raaklijn* opgericht heet de normaal van de kromme in dat punt.

1948
2021-10-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

normaal

naar de regel, regelmatig, evenwichtig, ge woon; niet ~, ook: niet wel bij het hoofd; boven zijn theewater; normale spoorwijdte, v. gewone wijdte van de spoorweg (1,435 m).

1939
2021-10-26
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Normaal

(< Lat. norma = winkelhaak; angulus normalis = rechte hoek). Adj. Loodrecht op. Subst. Loodlijn, spec. in de geometrische optica en voor een lijn in een punt van een kromme (oppervlak), loodrecht op de raaklijn (het raakvlak) getrokken.Afg. bet. gewoon, het meest voor de hand liggend. Normale coördinaten zijn triangulaire coördinaten,...

Lees verder
1933
2021-10-26
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Normaal

1) i/d wisk. loodlijn op de raaklijn v/e gebogen lijn i/h raakpunt; 2) I/h algemeen: overeenkomstig algemeen aangenomen → norm.

Lees verder
1933
2021-10-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Normaal

1° (Exper. psych.) Normaal wordt gezegd van een mensch, wiens geestelijke functies, in hun geheel genomen, aangepast zijn aan de algemeen-menschelijke doelstellingen: zelfhandhaving, zelfuitbreiding, inplooien in de sociale verbanden, e.a. In zooverre een afzonderlijke functie de speciale rol vervult, die haar in dit geheel toekomt, is ze norma...

Lees verder
1928
2021-10-26
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Normaal

is afgeleid van het woord norma, dat richtsnoer betekent. Het heeft betrekking op alle instellingen of zaken, die een zekeren regel volgen of aan een bepaalden maatstaf voldoen, — op alles, wat „volgens den regel is”. Op ieder levensterrein bestaat wel een door intuïtie of ervaring gevormd begrip van wat op dat gebied als nor...

Lees verder
1926
2021-10-26
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Normaal

In ’t algemeen: wat aan een regel beantwoordt en dus betrekkelijk voor andere dingen en handelingen tot richtsnoer en voorbeeld kan dienen; ook: wat niet afwijkt van het gewone.