Wat is de betekenis van Natuurlijke afbraak?

2024-04-18
Bodemrichtlijn begrippenlijst

Rijkswaterstaat (2017)

Natuurlijke afbraak

Natuurlijke afbraak is microbiële afbraak van stoffen in de bodem die niet wordt beïnvloed door processen of ingrepen van buitenaf, in tegenstelling tot wat bij gestimuleerde afbraak gebeurt.